Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Współpraca z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym.
 • Ostatnia zmiana 16.04.2019 przez Administrator UMB

  Współpraca z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym

  W marcu 2013 roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Białostocki Park Naukowo-Technologiczny podpisali list intencyjny o długookresowej współpracy.

   

  Wspólne działanie dotyczyć ma praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii, promocji przedsiębiorczości i rozwoju zaawansowanych technologii wśród studentów i pracowników naukowych.

  Wzajemna współpraca ma wzmocnić potencjał intelektualny Białegostoku i województwa podlaskiego poprzez rozwijanie ośrodków badawczo-rozwojowych i komercjalizację badań naukowych, a także zacieśnienie współpracy środowiska akademickiego ze sferą biznesu.