Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Symboliczny czek na 7 mln złotych otrzymały Władze UMB z rąk doradcy Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

  04.04.2018 08:23
  Autor: Administrator UMB

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał ponad 7 mln złotych wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

  Pozwoli to na podniesienie kompetencji ponad 1100 studentów i pracowników UMB.

  Symboliczny czek na ręce Władz Rektorskich wręczył 3 kwietnia 2018 r.  w siedzibie UMB doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stanisław Derehajło. Stwierdził, że projekt UMB dotyczy zdrowia mieszkańców Podlasia i Polski i wpłynie korzystnie na rozwój badań, oraz poprawi jakość kształcenia studentów. JM Rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski odbierając czek podziękował w imieniu całej społeczności akademickiej. Powiedział, że pieniądze umożliwią Uczelni szkolenia zarówno studentów, jak i kadry w najlepszych i prestiżowych ośrodkach naukowych. Rektor dodał, że UMB pozyskał w ostatnich latach na rozwój i badania ponad 300 mln złotych z różnych grantów. Wyjaśniał, że często programy nauczania są sztywno narzucone. Wsparcie jakie Uczelnia otrzymała w przyznanym teraz grancie umożliwi znaczące wyjście poza zakres przewidziany w programie studiów. Pytani przez dziennikarzy Prodziekani z 3 Wydziałów UMB o konkretne szkolenia jakie odbędą studenci i lekarze, podali przykłady z dziedzin onkologii, ultrasonografii, komercjalizacji wyników badań naukowych a także nauki języków obcych. Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Marcin Moniuszko powiedział, że Uczelnia musi umieć konkurować w świecie nauki w przestrzeni promocyjnej, pokazując światu swój potencjał badawczy. Z tego zakresu także odbędzie się część szkoleń za pieniądze przyznane przez NCBiR.                  

  Wśród planowanych inicjatyw i szkoleń jest szereg pro-rozwojowych działań. Projekt umożliwi podniesienie kwalifikacji naukowców w zakresie zarządzania projektami oraz komercjalizacją uzyskanych wyników badań naukowych. Niezmiernie istotną sprawą jest także umiejętność odpowiedniej prezentacji uzyskanych rezultatów, jak również przekazanie najnowszej wiedzy w prosty i zrozumiały sposób. Umiejętności te będą doskonalone podczas szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz tworzenia prac naukowych.

  Projekt obejmie również studentów studiujących na Wydziale Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Będą oni mieli możliwość odbycia stażu w renomowanych ośrodkach klinicznych jak i naukowych oraz zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych pod okiem wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy. Zorganizowane zostaną warsztaty oraz wizyty studyjne, dzięki którym studenci będą mieli możliwość nabycia umiejętności wykraczających poza program studiów, przez co zwiększy się ich konkurencyjność na rynku pracy (m.in. warsztaty z ultrasonografii jamy brzusznej, trychologii, mikropigmentacji skóry).

  Do Uczelni przyjadą światowej klasy specjaliści zajmujący się m.in. chorobami cywilizacyjnymi, zaawansowanymi technikami analitycznymi w badaniach biomedycznych, komórkami macierzystymi, onkologią.

  W projekcie zaplanowano utworzenie informatycznych narzędzi zarządzania UMB, np. zakup licencji bazy danych EndNote Volume, który pozwoli na zarządzanie informacją - stworzenie własnych/dziedzinowych baz danych artykułów naukowych. Będą wykorzystane przez pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów UMB, przy tworzeniu sylabusów, konspektów, prac naukowych, prac mgr, licencjackich, doktorskich jak i tworzenia bibliografii odnośnikowej. Narzędzie informatyczne pozwala na połączenie się z otwartymi zasobami bazami danych informacji medycznej.

  Projekt pn. "Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku" znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej wśród uczelni medycznych.

  Rozpocznie się 1 października 2018 r.

  Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Hryszko, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału i Nauczania Anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego.

  Więcej informacji w linku :

  http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6033,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-05-00-ip-08-00-pz117.html

   

  Więcej informacji w mediach:

  https://bialystok.tvp.pl/36643153/program-rozwoju-uniwersytetu-medycznego-w-bialymstoku-dofinansowany

  http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1355561,bialystok-program-rozwoju-uniwersytetu-medycznego-dofinansowany-kwota-72-mln-zl-z-ncbr.html

  http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/153868

  http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Program-rozwoju-UMB-wysoko-na-liscie-rankingowej,182795,9.html

  https://bialystok.onet.pl/bialystok-program-rozwoju-umb-dofinansowany-kwota-72-mln-zl-z-ncbr/9db4t9l

  https://bia24.pl/kategorie/wiadomosci/medycy-z-siedmioma-milionami-na-rozw%C3%B3j.html

  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28937%2Cbialystok-program-rozwoju-umb-dofinansowany-kwota-72-mln-zl-z-ncbr.html

  Powrót