• Aktualności

  Położnictwo pomostowe na UMB

  19.03.2019 07:42
  Autor: Administrator UMB

   

  Miło nam poinformować, że również na rok akademicki 2019/2020 zaplanowano w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku rekrutację na studia tzw. pomostowe dla położnych. O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, będące absolwentami dwuipółletniej szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie położnej, o kierunku Położnictwo, posiadające czynne prawo do wykonywania zawodu.

  Czas kształcenia: 2 semestry

  Rejestracja elektroniczna: 07-26.08.2019r.

  Ogłoszenie list rankingowych: 28.08.2019r.

  Termin składania dokumentów przez osoby przyjęte, podpisywania umów na usługi edukacyjne oraz dostarczania dowodu wpłaty za I semestr studiów w terminie: 29.08.2019r. – 03.09.2019r.

  Termin ostatecznej listy rankingowej: 27.09.2019r.

  Zapraszamy.

  Powrót