Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu

  29.11.2019 08:29
  Autor: Administrator UMB

   

  Postanowieniem Prezydenta RP Pani Lucyna Ostrowska otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Uroczystość wręczenia nominacji przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę odbyła się 28 listopada 2019 roku w Pałacu Prezydenckim.

  prof. dr hab. Lucyna Ostrowska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizowała się z chorób wewnętrznych na oddziale gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Stasiewicza. Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca rozpoczynała w Samodzielnej Pracowni Biochemii, a następnie pracowała w Zakładzie Higieny i Epidemiologii UMB (początkowo jako asystent, potem adiunkt). W 1997 roku na Wydziale Lekarskim uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2009 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych i dietetyki klinicznej. Od roku 2009 pełni funkcję kierownika Zakładu Dietetyki, a w roku 2010 rozszerzyła profil tej jednostki o dietetykę kliniczną.

  Prof. dr hab. Lucyna Ostrowska w latach 1997-2001 była współwykonawcą Profilaktycznego Programu Wad Cewy Nerwowej Ministerstwa Zdrowia realizowanego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2013 roku jest członkiem Rady do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia RP. Wielokrotnie uczestniczyła jako ekspert w grupach roboczych działających w ramach Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia. Pani Profesor brała też udział w licznych panelach ekspertów poświęconych leczeniu otyłości i chorób metabolicznych. Jest współtwórcą platformy edukacyjnej dla lekarzy i pacjentów pt. „Ogólnopolski Program Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (E-learningu https://certyfikacjaptbo.pl/home.html ). Od 2009 roku jest Koordynatorem kierunku Dietetyka Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Na kierunku Dietetyka Pani Profesor pełni funkcję przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania oraz Praktyk Zawodowych, Przewodniczącej i członka komisji egzaminacyjnej egzaminów dyplomowych z przygotowania zawodowego licencjata Dietetyki, Członka Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (sekretarz), Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych, Komisji do spraw Weryfikacji Efektów Uczenia się oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Jednocześnie jest Kierownikiem studiów podyplomowych z Psychodietetyki oraz z Dietetyki Klinicznej.

  Pani Profesor przez wiele lat aktywnie zdobywała wiedzę i doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentem otyłym na licznych kursach oraz warsztatach krajowych (w tym szkoleniach organizowanych przez WHO i Ministerstwo Zdrowia) oraz zagranicznych (Grand Canaria, Rzym, Rovaniemi, Praga, Barcelona, Mediolan, Antwerpia, Wiedeń, Sao Paulo, Helsinki, Ateny, Budapeszt, Genewa, Istambuł, Lyon). Posiada Certyfikaty międzynarodowych akredytowanych kursów IASO – Specialist Certification of Obesity Professional in Europe (SCOPE). Odbyła też staże naukowe: Course “Obesity: current treatment approaches” 28.06- 04.07.2012 – The Russian Ministry of Health Care and Social Development Irkutsk state Academy of Continuing Medical Education (Rosja) oraz „Nutrigenetics, nutrigenomics and epigenetics for a modern approach to preventive medicine” (2-14 April 2017, Uniwersytet w Solerno, Włochy). Współpracuje z z prof. Giovanii Scapagnini (Clinical Biochemistry, Dep. Of Medicine and Health Science, University of Molise, Campobasso, Włochy), z prof. Alessandro Weisz (dyrektorem Laboratorium Medycyny Molekularnej i Genomiki Uniwersytetu w Solerno, Włochy). Nawiązała też współpracę z licznymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą (Szwajcaria, Węgry, Niemcy).

  Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Lucyny Ostrowskiej koncentrują się wokół oceny wpływu czynników żywieniowych na etiopatogenezę otyłości oraz insulinooporność, roli swingolipidów w insulinooporności, analizy odpowiedzi metabolicznej i hormonalnej oraz stężenia adipokin po posiłkach o różnej zawartości składników odżywczych w diecie osób chorych na otyłość, ocenie ich wydatku energetycznego i utleniania substratów energetycznych oraz analizie przyczyn trudności leczenia pacjenta chorego na otyłość). Najnowsze kierunki badań Pani Profesor dotyczą udziału mikrobioty w zapalnej teorii depresji, w zespole jelita nadwrażliwego oraz dolegliwości żołądkowo-jelitowych u sportowców. Jej całkowity dorobek naukowy obejmuje ponad 200 prac pełnotekstowych (łączny IF wynosi 40,24, a punktacja KBN/MNiSW – 1133, h-index 8). Pani Profesor w latach 2003-2018 prowadziła też badania kliniczne dotyczące leczenia otyłości i/lub cukrzycy typu drugiego (łączny IF – 166,298; a punktacja KBN/MNiSW - 140)) oraz międzynarodowe badanie INSPIRE ME Extended synopsis 2006 (International Study of Prediction of Intra-Abdominal Adiposity and its Relationships with ardiometabolic Risk), dotyczące epidemiologii otyłości oraz czynników ryzyka układu sercowo-naczyniowego. Jest autorem i współautorem 2 recenzowanych podręczników, 7 rozdziałów w recenzowanych podręcznikach, 5 rozdziałów w monografiach, ponad 200 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych. Była promotorem 5 rozpraw doktorskich, 43 prac magisterskich, 5 prac licencjackich, 4 prac podyplomowych oraz recenzentem 13 rozpraw doktorskich, 37 prac magisterskich. Jest recenzentem projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz programów zgłaszanych do konkursów w ramach programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Profesor podjęła też współpracę z sektorem gospodarczym. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, V-ce prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce Przewodniczącą Sekcji Dietetyki Medycznej przy POLSPEN, honorowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Jest też organizatorem i współorganizatorem licznych warsztatów, konferencji i zjazdów naukowych. Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana nagrodami I, II i III stopnia JM Rektora AMB/UMB oraz kilkoma nagrodami dydaktycznymi.

  Prywatnie prof. dr hab. Lucyna Ostrowska jest wieloletnią chórzystką Chóru AMB/UMB, nadal lubi muzykę poważną oraz dalekie egzotyczne podróże. Jest matką syna Piotra.

  Powrót