Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Ponad 300 naukowców odebrało z rąk JM Rektora UMB nagrody dla najlepszych naukowców i dydaktyków

  04.12.2019 16:39
  Autor: Administrator UMB

  Uroczystość, która odbyła się w Aula Magna UMB uświetnił swoim występem chór UMB pod batutą dr hab. Anny Moniuszko. W sumie na nagrody pieniężne Rektor, prof. dr hab. Adam Krętowski przeznaczył ponad 1,2 mln złotych.   

  To jedna z najważniejszych uroczystości w rocznym kalendarzu UMB. Nagrody rektorskie skupiają w jednym miejscu i czasie wszystkich tych, którzy stanowią o pozycji, prestiżu i obliczu Uczelni. Niektórzy z nauczycieli i naukowców odbierali swoje wyróżnienia w kilku kategoriach.

  Zwracając się do zebranych w Aula Magna, Rektor podziękował za ich ciężką pracę na rzecz Uczelni, rozwój osobisty i marki UMB. Życzył wytrwałości w codziennej kreatywnej pracy, efektywnego zdobywania grantów naukowych i szczęścia w życiu rodzinnym.

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, prof. dr hab. Marcin Moniuszko zwrócił się z apelem o wytężoną pracę i publikowanie w najlepszych czasopismach, tak aby ewaluacja Uczelni w 2021 r. wypadła jak najlepiej. Prorektor Moniuszko przypominał, że wynik oceny przełoży się na sytuację finansową pracowników, którzy będą oceniani indywidualnie. Oprócz  nagród naukowych, za publikacje i patenty, za granty, Rektor przyznał także nagrody dydaktyczne oraz za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego. Najlepszych dydaktyków uhonorowała kapituła studencka.

  Za 2018 r. zakwalifikowano do nagrody Rektora ponad 420 wniosków, w tym 27 o nagrodę naukową za pozyskanie grantu na działalność naukową, 263 o nagrodę naukową za prace publikowane w czasopismach posiadających punktację MNiSW, 122 o nagrodę dydaktyczną, w tym 1 wniosek o nagrodę dydaktyczną za pozyskanie grantu na działalność dydaktyczną i 9 o nagrodę za całokształt  dorobku.

   


   

  Powrót