Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Naukowcy UMB rozpoczęli realizację projektu dotyczącego wpływu polskiego smogu na zdrowie publiczne

  20.01.2022 15:26
  Autor: Administrator UMB

  Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z partnerami z Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i uczelni z Liverpoolu, Moskwy, Pragi i Skopje, rozpoczęła szeroko zakrojone badania dotyczące wpływu zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej na regionalne zdrowie publiczne.

  Nasz projekt będzie realizowany na terenie województw podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego - obszarach charakteryzujących się unikalnymi walorami przyrodniczymi, dużymi obszarami i stosunkowo niskim uprzemysłowieniem. Zdecydowana większość badań dotyczących zanieczyszczenia powietrza została przeprowadzona na terenach silnie zanieczyszczonych, w których pacjenci narażeni są na skrajne stężenia zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę badań z obszarów o niskim poziomie zanieczyszczeń, zamierzamy przeanalizować związek między zanieczyszczeniem powietrza a schorzeniami sercowo-naczyniowymi w Polsce Wschodniej” – informuje kierownik projektu - dr Łukasz Kuźma.

  Będzie to pierwsze w Polsce badanie dotyczące wpływu tego typu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka o takiej skali. Przeanalizowanych zostanie ponad 4,000,000,0000 zmiennych wpływających na ryzyko blisko miliona zgonów oraz miliona hospitalizacji. Realizacja projektu, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, przewidziana jest na lata 2022-25.
   
  Region Polski wschodniej charakteryzuje się niskim statusem społeczno-ekonomicznym - w zimnych porach roku nieoptymalne wybory grzewcze mieszkańców stwarzają poważne antropogeniczne zagrożenie dla jakości powietrza w postaci niskiej emisji. Zarówno złe wybory grzewcze, jak i specyficzne położenie geograficzne Europy wschodniej, zwłaszcza w okresach mroźnej pogody rosyjskiej, charakteryzującej się wysokim ciśnieniem, zimnym powietrzem i nasłonecznieniem, sprzyjają powstawaniu zjawiska znanego jako "polski smog". Zanieczyszczenie powietrza, bogatego w związki takie jak PM2,5, PM10 oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren) pochodzące z niskiej emisji związanej z ogrzewaniem gospodarstw domowych paliwami stałymi (węgiel, drewno, a często także odpady), wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie i życie ludności, w szczególności w kontekście skutków sercowo-naczyniowych.
   
  Projekt zakłada, że przeprowadzona zostanie analiza krótko- i długoterminowego wpływu zanieczyszczeń powietrza na liczbę przyjęć do szpitala z powodu ostrych zespołów wieńcowych, migotania przedsionków i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz z powodu chorób nerek i śmiertelności z powodu zaburzeń funkcji nerek. Ponadto oceniany będzie wpływ redukcji zanieczyszczeń powietrza na spadek śmiertelności i zachorowalności. Ostatnim zadaniem projektu dzięki międzynarodowej współpracy będzie odniesienie uzyskanych wyników do skali europejskiej.
   
  Łukasz Kuźma wraz z grupą badaczy, uważa, że przyczyną tego stanu jest nie tylko sam poziom zanieczyszczenia powietrza, ale także skład i struktura emisji związanych z "polskim smogiem". Stąd można oczekiwać, że wyniki projektu wniosą istotny wkład w rozwój nauk o zdrowiu publicznym z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, zapewnią one wgląd nie tylko we wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie schorzeń ocenianych w ramach projektu, ale także na wrażliwość na zanieczyszczenia powietrza w różnych podgrupach. Po drugie, stworzony zostanie model łączący występowanie badanych schorzeń z jakością powietrza, cechami jednostek i ogólnymi wynikami ekonomicznymi w analizowanych regionach. Po trzecie, w przyszłości wyniki projektu mogą stanowić dobrą podstawę do formułowania wniosków i rekomendacji dla polityki zdrowia publicznego. Projekt, obok wkładu naukowego, może dostarczyć spostrzeżeń cennych zarówno dla regionalnych, jak i krajowych decydentów środowiskowych.
  Zespół badawczy:
  Z UMB:
  Kierownik Projektu: dr Łukasz Kuźma
  prof. Sławomir Dobrzycki, prof. Hanna Gajewska-Bachórzewska, prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk oraz dr Paweł Kralisz, Anna Kurasz, Emil Julian Dąbrowski, Michał Święczkowski, lek. Szymon Pogorzelski, dr Dominka Musiałowska, dr Małgorzata Zalewska-Adamiec.
  Z innych ośrodków są to:
  • prof. Sylwia Roszkowska (UŁ), prof. Jolanta Małyszko (WUM)
  • Prof. Gregory Y. H. Lip, MD, FRCP, DFM, FACC, FESC
  Liverpool Centre for Cardiovascular Science, University of Liverpool and Liverpool Heart & Chest Hospital, Liverpool, UK
  • Prof. Vladimir Tesar, MD
  FERA, FASN, Department of Nephrology, Charles University, Prague, Czech Republic
  • Prof. Elena Zakharova, MD
  Nephrology Department, Citiy Hospital of n.a. S.P. Botkin, Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russian Federation
  • Prof. Goce A. Spasovski, MD
  FERA, Department of Nephrology, Dialysis and Transplantation, University of Skopje.
   
  Powrót