Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Konferencja pt. Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa - 21.04.2023

  17.03.2023 11:38
  Autor: Administrator UMB
  Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zaprasza na konferencję pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”.
  Odbędzie się ona 21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
  Brak kadr i potrzeba edukacji nowego pokolenia medyków najważniejszym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie kluczowe kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe?
  Poruszana tematyka dotyczyć będzie standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą Rekomendacje przygotowane przez KRAUM.
  Organizatorzy do Komitetu Naukowego zaprosili prof. dr hab. Irinę Kowalską - Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  Z ramienia UMB w konferencji w roli prelegentów i ekspertów wezmą udział m.in:
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski – Prorektor ds. Kształcenia
  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński – Kierownik Zakładu Symulacji Medycznych
  • dr hab. Mateusz Cybulski – Prodziekan ds. jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • mgr Małgorzata Żynel – Kierownik działu Nowoczesnych Technik i Metod Kształcenia
   
  Udział w konferencji jest bezpłatny.
   
  Organizatorem jest: Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
   
  Studentki kierunku lekarskiego w centrum symulacji medycznych podczas zajęć praktyczych.
  Powrót