Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Konferencja pt. Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa - 21.04.2023

  17.03.2023 11:38
  Autor: Administrator UMB
  Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zaprasza na konferencję pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”.
  Odbędzie się ona 21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
  Brak kadr i potrzeba edukacji nowego pokolenia medyków najważniejszym wyzwaniem systemu ochrony zdrowia. Jest też zadaniem, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie kluczowe kompetencje muszą być wyposażeni? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe?
  Poruszana tematyka dotyczyć będzie standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem konferencji będą Rekomendacje przygotowane przez KRAUM.
  Organizatorzy do Komitetu Naukowego zaprosili prof. dr hab. Irinę Kowalską - Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Pani Profesor Kowalska zwraca szczególną uwagę na właściwe powiązanie wiedzy teoretycznej i praktycznej: "Nawiązując do nowoczesnej edukacji medycznej, należy podkreślić, że najważniejsze w procesie kształcenia lekarzy jest utrzymanie wysokiej jakości nauczania przyszłych absolwentów  – dotyczy to zarówno przekazywania najnowszej wiedzy, jak też metodologii kształcenia. Wymaga to przede wszystkim dużego doświadczenia i zaangażowania kadry akademickiej – tak w aspekcie nauczania na poziomie nauk podstawowych, jak i nauczania klinicznego. Umożliwi to powiązanie zdobytej wiedzy teoretycznej i klinicznej celem jak najlepszego wykonywania w przyszłości wybranego zawodu medycznego. Niezbędnym warunkiem do prowadzenia rzetelnej edukacji medycznej jest profesjonalna kadra dydaktyczna oraz dostęp do właściwej infrastruktury umożliwiającej osiągnięcie wymaganych efektów uczenia się. Tak więc profesjonalna kadra, nowoczesne, dobrze wyposażone szpitale, sale dydaktyczne, ośrodki badań naukowych, stosowanie aktualnych metod, narzędzi i technik kształcenia, a także dbałość o rozwój badań naukowych wśród pracowników i studentów dają gwarancje osiągnięcia podstawowego celu uczelni medycznych – właściwego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu lekarza/innego zawodu medycznego."
  Z ramienia UMB w konferencji w roli prelegentów i ekspertów wezmą udział m.in:
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski – Prorektor ds. Kształcenia
  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński – Kierownik Zakładu Symulacji Medycznych
  • dr hab. Mateusz Cybulski – Prodziekan ds. jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • mgr Małgorzata Żynel – Kierownik działu Nowoczesnych Technik i Metod Kształcenia
  Udział w konferencji jest bezpłatny.
   
  Organizatorem jest: Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
   
  Studentki kierunku lekarskiego w centrum symulacji medycznych podczas zajęć praktyczych.
  Powrót