Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  UMB na XXIV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

  26.05.2023 12:11
  Autor: Administrator UMB

  W dniach 18-20 maja 2023 r. w Katowicach odbył się XXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. W tym roku - po raz pierwszy od 2020 r. Zjazd odbył się całkowicie w formule stacjonarnej.

  Podczas Zjazdu miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa na lata 2023-2027. Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego została Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych prof. dr hab. Irina Kowalska, a Sekretarzem - prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska.

  W Zjeździe uczestniczyli także naukowcy i lekarze z UMB. Jego Magnificencja Rektor UMB, Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Adam Krętowski wygłosił wykład pt. „Czy czas rozpocząć dyskusję nad nową klasyfikacją cukrzycy?”, prof. dr hab. Irina Kowalska wygłosiła wykład pt. „Czy potrzebny jest nowy cel terapeutyczny w terapii cukrzycy typu 2”, a prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska wykład pt. „Czy możemy już zaproponować skuteczną prewencję cukrzycy typu 2?”.

  Aktywny udział w Zjeździe wzięli także pracownicy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, Zakładu Chorób Metabolicznych oraz Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych:

  - dr n. med. Magdalena Stefanowicz otrzymała:

  - Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na realizację projektu naukowego pt. „Wpływ liraglutydu na profilowanie transkryptomu w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMCs) metodą next-generation sequencing (NGS) u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2” oraz

  - Wyróżnienie za pracę pt. „Skeletal muscle RUNX1 is related to insulin sensitivity through its effect on myogenic potential” opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie European Journal of Endocrinology

  - lek. Natalia Zieleniewska otrzymała Grant Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na realizację projektu naukowego pt. „Ocena fenotypów metabolicznych i proteomicznych predysponujących do wystąpienia miażdżycy u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym”

  - lek. Małgorzata Kiluk przedstawiła wyniki pracy oryginalnej podczas ustnej prezentacji pt. „Ocena wybranych metabolitów szlaku kinureninowego u osób z cukrzycą typu 1”

  - lek. Lidia Łapińska przedstawiła wyniki pracy oryginalnej podczas ustnej prezentacji pt. „Związek pomiędzy objętością struktur mózgowia a wskaźnikiem masy ciała i parametrami metabolicznymi u kobiet z objawami depresji”

  - dr n. med. Anna Krentowska podczas sesji plakatowej przedstawiła wyniki pracy oryginalnej pt. „Stan przedcukrzycowy i zespół metaboliczny u pacjentek z zespołem policystycznych jajników w zależności od masy ciała”

  - dr n. med. Natalia Matulewicz podczas sesji plakatowej przedstawiła wyniki pracy oryginalnej pt. „Ocena ekspresji genów szlaku Sonic Hedgehog oraz Notch w podskórnej i trzewnej tkance tłuszczowej w zależności od występowania zespołu metabolicznego”

  - dr med. Magdalena Stefanowicz podczas sesji plakatowej przedstawiła wyniki pracy oryginalnej pt. „Ocena subpopulacji komórek immunologicznych krwi obwodowej oraz receptorów powierzchniowych dla interferonów typu I i II u osób z różnym stopniem zaburzeń metabolizmu glukozy”.

  Powrót