Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Nowy europejski patent pracowników Wydziału Farmaceutycznego UMB

  13.09.2023 19:26
  Autor: BTT
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał kolejny europejski patent.
  Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował informację o udzieleniu patentu na wynalazek pt. „New L-proline sulfonamide derivatives containing the pyrazolo[4,3-e]tetrazolo[4,5-b][1,2,4]triazine system, method of their preparation, their uses and a pharmaceutical composition containing them”.
   
  Patent został opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Dariusza Pawlaka, prof. dr hab. Annę Bielawską, prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego, dr hab. Justynę Hermanowicz, dr hab. Annę Tankiewicz-Kwedlo oraz dr Annę Szymanowską z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Współautorami wynalazku są również prof. dr hab. Mariusz Mojzych z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz dr Katarzyna Kotwica-Mojzych z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  Przedmiotem wynalazku jest metoda wytwarzania oraz zastosowanie nowej pochodnej disulfonamidowej triazyny (MM-129) w leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego, w szczególności raka jelita grubego.
  Proponowane rozwiązanie charakteryzują aktywności antyproliferacyjna oraz cytotoksyczna, potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zarówno w warunkach in vitro, jak też in vivo, przy jednoczesnym wysokim profilu bezpieczeństwa w zakresie stosowanych dawek terapeutycznych. Tym samym posiada istotny potencjał zastosowania jako element strategii leczenia nowotworu jelita grubego.
  Powrót