Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  prof. dr hab. Teresa Sierpińska została nominowana na Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA)

  19.09.2023 07:11
  Autor: Administrator UMB
  16 września 2023 roku w Wilnie, podczas 46 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Protetycznego prof. dr hab. Teresa Sierpińska została nominowana na Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA).
  EPA to jedno z najstarszych towarzystw naukowych w Europie, które zostało zawiązane w  1976 r w Wielkiej Brytanii.  Gromadzi naukowców ze wszystkich krajów Europejskich oraz USA, Kanady, Japonii  czy Izraela.  Jest też forum kreowania nowych trendów i prezentacji dokonań naukowych środowiska lekarzy dentystów zajmujących się protetyką stomatologiczną na całym świecie.
  Przewodnictwo w Europejskim Towarzystwie Protetycznym to dowód uznania osiągnięć i zaangażowania Profesor Sierpińskiej oraz całego zespołu Katedry Protetyki Stomatologicznej UMB.  W trakcie przewodnictwa  w dniach 19-21 września 2024 EPA zbierze się w Białymstoku na 47 Konferencji naukowej.  Temat główny kongresu „Czy okluzja jest kluczem do sukcesu w rehabilitacji protetycznej? Organizacja Kongresu EPA, z uwagi na promocyjny charakter tego wydarzenia, jest  przedmiotem ubiegania się o jego organizację wielu krajów. Pozwala bowiem na zaprezentowanie dokonań naukowych towarzystwa i uczelni goszczącej. Poprzednie Kongresy odbywały się m. in. w Madrycie, Amsterdamie, Atenach, Sienie. Przyznanie UMB roli organizatora Kongresu jest unikalną szansą zaprezentowania dorobku naukowego zarówno naszej Uczelni jak i lekarzy z całej Polski na forum o zasięgu światowym. Będzie to z całą pewnością owocowało zapraszaniem polskich naukowców do udziału w wydarzeniach naukowych jak i do współpracy na polu badań naukowych.
  Współorganizatorem konferencji jest Sekcja Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.  
  Konferencja jest objęta patronatem: JM Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. Adama Krętowskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej lek. med. Łukasza Jankowskiego a także Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

  Europejskie Towarzystwo Protetyczne po raz ostatni spotkało się w Polsce 20 lat temu w Poznaniu, tak więc Konferencja EPA w Białymstoku to wielki zaszczyt i możliwość wysłuchania licznych wykładów światowej klasy wykładowców, ale też możliwość dyskusji i wzbogacenia swojej wiedzy oraz umiejętności podczas warsztatów, prowadzonych przez znakomitych przedstawicieli świata nauki.  Warto nadmienić, iż wśród wykładowców znajda się takie sławy jak prof. Lobbezoo, prof. Manfredini, prof. Schmitter, prof. Pradies, prof. Pisiotis, prof. Kamposiora, prof. Mijiritzki, prof. Enkling, dr Nicastro a także grupa znakomitych wykładowców polskich: prof. Różyło-Kalinowska, dr hab. Nitecka-Buchta, prof. Pietruski, dr Żarow oraz wielu innych. Oxford Lecture wygłosi prof. Takumi Ogawa z Japonii.
  Tak więc 47 Konferencja EPA w Białymstoku będzie wielkim świętem środowiska lekarzy dentystów nie tylko z kraju ale i  z zagranicy.    
   
   
  Zdjęcia: Larys Lubowicki
   
  Powrót