Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Katarzyna Socha profesorem nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

  21.09.2023 16:51
  Autor: Administrator UMB
  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 września 2023 r. Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii UMB, otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.
  Profesor Katarzyna SochaProf. dr hab. Katarzyna Socha ukończyła w 1996 r. studia magisterskie na kierunku Chemia na Uniwersytecie Warszawskim, filia w Białymstoku. W tym samym roku została zatrudniona w Samodzielnej Pracowni Bromatologii Akademii Medycznej w Białymstoku.
  W 2002 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Wpływ sposobu odżywiania i używek na zawartość selenu i manganu w krwi i włosach matki w przypadku wad wrodzonych narządu ruchu u noworodka” na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu, uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Maria H. Borawska.
  Stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych otrzymała w 2013 r. na podstawie cyklu prac pt.: „Poszukiwanie zależności pomiędzy nawykami żywieniowymi a stężeniem wybranych pierwiastków w przypadku tętniaków aorty brzusznej i mózgu oraz wybranych nowotworów” na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Dorobek naukowy obejmuje publikacje z zakresu oceny jakości i bezpieczeństwa żywności oraz suplementów diety, wpływu nawyków żywieniowych na stężenie wybranych pierwiastków i status antyoksydacyjny w materiale biologicznym w przebiegu różnych schorzeń oraz oceny sposobu żywienia ludności w różnych grupach wiekowych. Całkowity wskaźnik IF publikacji wynosi 423,475 pkt. oraz 9931 pkt. MEiN, indeks Hirscha wg bazy Web of Science wynosi 19, wg Scopus – 22.
  Prof. dr hab. Katarzyna Socha jest współautorem 2 patentów. Posiada udokumentowaną współpracę z firmami z sektora przemysłu spożywczego w zakresie B+R: opracowywanie lub udoskonalanie receptur produktów o działaniu prozdrowotnym, dedykowanych dla dzieci i dorosłych oraz ocena jakości zdrowotnej żywności. Była kierownikiem lub wykonawcą 4 projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, KBN, NCN), o tematyce związanej z jakością żywności, wpływem składników żywności na zdrowie a także dwóch projektów w zakresie badań przedwdrożeniowych, dotyczących projektowania żywności funkcjonalnej w ramach „Inkubatora Innowacyjności 4.0”.
  Prof. dr hab. Katarzyna Socha odbyła staże w Firat University in Elazig, Department of Animal Nutrition, Turcja (2007); University of Natural Resources and Life Sciences, Department of Chemistry; Austrian Centre of Industrial Biotechnology, Austria (2012) oraz w Zakładzie Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi (2013, 2015).
  Była promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich. Pełniła funkcję kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB oraz koordynatora merytorycznego projektu NCBiR „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. Była także wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+.
  Prof. dr hab. Katarzyna Socha jest Wiceprzewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Zespołu Analityki Żywności, Surowców i Produktów Żywnościowych Komitetu Chemii Analitycznej PAN i członkiem Sekcji Nauk o Żywieniu i Żywności Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych oraz Przewodniczącą Oddziału w Białymstoku oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
  Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB. Od roku akad. 2020/2021 jest Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
  Prywatnie interesuje się motoryzacją, pielęgnacją ogrodów oraz angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom. Jest mężatką i mamą dorosłego Syna – Patryka.
  Powrót