Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  COST Actions nabór wniosków do 25.10

  27.09.2023 11:03
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w ramach Akcji COST przyczyniających się do rozwoju europejskiej wiedzy naukowej, technologicznej, gospodarczej, kulturalnej i społecznej. Zachęcamy do składania wniosków wielodyscyplinarnych oraz interdyscyplinarnych.

  COST (European Cooperation in Science and Technology) finansuje interdyscyplinarne sieci badawcze COST Actions. Działania te łączą naukowców, innowatorów i innych specjalistów zarówno z Europy, jak i spoza niej, w ramach współpracy badawczej trwającej 4 lata.

  Fundusze otrzymywane w ramach COST Action pokrywają koszty działań sieciowych, nie zaś badań jako takich. Wykorzystywane są do organizowania i finansowania wydarzeń tematycznych, krótkoterminowych misji naukowych, szkoleń, działań komunikacyjne i wirtualnych narzędzi kontaktu.

   

  Obecny nabór wniosków jest prowadzony do 25.10.2023.

   

  Warto zapoznać się z nagraniem ze spotkania informacyjnego dotyczącego programu COST: https://www.cost.eu/cost-events/online-cost-info-day-2023/

  COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. Akcje COST są elastycznymi, szybkimi efektywnymi i wydajnymi instrumentami, z których mogą korzystać badacze, inżynierowie oraz naukowcy, umożliwiającymi naukowcom wspólne rozwijanie swoich pomysłów we wszystkich możliwych dziedzinach nauki i technologii.

   

  Naukowcy naszej uczelni w ramach programu realizują obecnie trzy projekty:

   

  Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/

  W przypadku zainteresowania aplikowaniem prosimy o kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji: Maria Szlachta maria.szlachta@umb.edu.pl tel. 85 686 5116, Monika Maksimowicz monika.maksimowicz@umb.edu.pl tel. 85 748 55 23

  Powrót