Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Sukces UMB w prestiżowym rankingu „Times Higher Education World University Rankings 2024”

  29.09.2023 09:49
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  The World University Rankings 2024

  Kolejny sukces UMB  w Times Higher Education World University Rankings 2024. Uczelnia została spozycjonowana w przedziale 1001- 1200! Stanowi to piąty wynik w kraju, ex aequo z m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetem Wrocławskim czy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Szczególnie dobry wynik Uczelnia uzyskała w kategorii Teaching (drugie miejsce w Polsce). Wysoko oceniana jest ponadto jakość badań.

   

  Ranking "Times Higher Education World University Ranking” to ranking najlepszych uniwersytetów na świecie przygotowywany przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”. Publikowany jest corocznie od 2010 roku. Uniwersytecki ranking „THE” jest postrzegany, obok Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata i Światowego Rankingu Uniwersyteckiego QS, jako jedno z trzech najchętniej śledzonych zestawień tego typu.

  Po raz pierwszy raportowana była liczba studentów wyjeżdżających z UMB za granicę. Brane pod uwagę mobilności studenckie dotyczyły wyjazdów w celach edukacyjnych, działalności naukowej na zagranicznych uczelniach, nabycia doświadczeń międzykulturowych oraz w dziedzinie nauki języków, otrzymania poradnictwa badawczego w zagranicznych instytucjach edukacyjnych. Kwalifikowani byli studenci, których mobilności trwały co najmniej miesiąc, dotyczyły studentów I, II stopnia i studiów jednolitych magisterskich, warunkiem było uzyskanie w ramach tego wyjazdu punktów ECTS.

  Uczestnictwo w edycji THE World University Rankings 2024 nie byłoby możliwe bez współpracy z poszczególnymi działami UMB, co umożliwiło raportowanie przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej - prof. dr. hab. Tomaszem Hryszko.

  Wkrótce, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie ubiegać się o pozycję w kategorii Life Sciences & Medicine QS World University Rankings 2023: Top global universities, prestiżowym, globalnym rankingu szkół wyższych, chcąc zwiększyć rozpoznawalność globalną poprzez osiąganie coraz lepszych pozycji w rankingach oraz aplikowanie do nowych rankingów międzynarodowych. Dział Współpracy Międzynarodowej poczynił już kroki w kierunku raportowania.

  Kolejny sukces uczelni to efekt codziennej pracy wszystkich pracowników UMB, zauważanej i docenianej w skali ogólnoświatowej. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces raportowania i liczymy, że przyczyni się to do stałego umacniania się pozycji UMB na arenie międzynarodowej.

   

  Pełne wyniki rankingu THE

   

  world university rankings results

  Powrót