Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Janusza Kłoczko

  25.11.2023 12:06
  Autor: Administrator UMB
  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 24 listopada 2023 roku
  zmarł prof. dr hab. Janusz Stanisław Kłoczko
  wieloletni Kierownik Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  W Zmarłym żegnamy wspaniałego lekarza, szanowanego nauczyciela akademickiego i wychowawcę młodzieży.
   
  Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
  w imieniu wspólnoty akademickiej
  składa
  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
   

  Informacja o uroczystościach pogrzebowych Profesora Janusza Kłoczko
   

  Prof. dr hab. n.med. Janusz Kłoczko urodził się 30.10.1949 r. w Augustowie. W latach 1968-1973 studiował w Akademii Medycznej w Białymstoku. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w 1973 r. został przyjęty na Studium Doktoranckie przy Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej AMB, gdzie z inspiracji prof. Karola Buluka rozpoczął badania nad układem hemostazy. Od 1974 r. pracował jako asystent w Klinice Hematologii AMB. W 1979 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 1990 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – chorób wewnętrznych. 18 października 1995 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Januszowi Kłoczko tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

  Od 1997 r. do 2020 r. pełnił funkcje Kierownika Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W trakcie swojej kariery zawodowej uzyskał tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych (1980), hematologa (2002) i angiologa (2003).

  Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko przez wiele lat pełnił funkcje Konsultanta Wojewódzkiego ds. hematologii Województwa Podlaskiego, był członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz członkiem jej Prezydium. Od 1997 roku był Przewodniczącym Zarządu Oddziału PTHiT w Białymstoku. Aktywnie uczestniczył w pracach naukowych polskich grup badawczych (PALG, PLRG, PGSz). 

  Prof. dr hab. n.med. Janusz Kłoczko był cenionym specjalistą, oddanym pacjentom lekarzem, za swoją działalność lekarską, naukową i społeczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń.  Prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko był również oddanym, kochającym mężem, ojcem i dziadkiem.

   

  Powrót