Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Rusza rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+

  01.02.2024 08:58
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Szanowni Państwo,

   

  Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy studentów / doktorantów / absolwentów / osób o statusie post-doc na praktyki w ramach Programu Erasmus+!

   

  Aby wziąć udział w rekrutacji, do Biura Programu Erasmus+ należy złożyć następujące dokumenty:

  • formularz aplikacyjny o wyjazd na praktykę,
  • zaproszenie z instytucji przyjmującej (tzw. Letter of Intent),
  • zaświadczenie o średniej ocen,
  • zaświadczenie o znajomości języka obcego,
  • (w przypadku praktyki obowiązkowej) opinię opiekuna praktyk,
  • dokumenty poświadczające o osiągnięciach akademickich kandydata (np. opinia opiekuna koła naukowego, zaświadczenie o działalności w organizacji studenckiej, wykaz publikacji, itp.)

   

  Wzory dokumentów dostępne są na stronie UMB, w zakładce Umiędzynarodowienie > Erasmus+ 2021-2027 > Dokumenty do pobrania.

   

  Rekrutacja trwa od 1 lutego do 1 marca br.

  Kolejność zgłoszeń nie będzie brana pod uwagę podczas oceny wniosków.

   

  W razie dodatkowych pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu.

   

  Biuro Programu Erasmus+
  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 209

  Tel: 85 686 53 37, 85 686 51 14

  E-mail: erasmus@umb.edu.pl

   

  Powrót