Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko wybrany na Rektora UMB na kadencję 2024-2028

  15.03.2024 13:38
  Autor: Administrator UMB

  Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024.

  W swojej wizji strategicznego rozwoju uczelni, prof. Moniuszko na pierwszym miejscu postawił konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia studentów wszystkich kierunków. Dla Rektora-Elekta istotne jest też, by UMB nie zeszło z obranych torów: pozostawania w awangardzie innowacyjnych obszarów badawczych  obejmujących między innymi wykorzystanie technologii wielkoskalowych, takich jak genomika oraz rozwój metod sztucznej inteligencji w medycynie, dalsze wspieranie medycyny prewencyjnej, badań populacyjnych. Do najważniejszych zadań Uniwersytetu rektor-elekt zalicza rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni oraz bazy klinicznej przeciążonych szpitali uniwersyteckich, które pełnią szereg kluczowych ról w regionalnym systemie ochrony zdrowia.

  Dziękując za otrzymanie mandatu zaufania, Prof. Marcin Moniuszko dodał: Jesteśmy dumni z miejsca, w którym jesteśmy, a UMB jest wyśmienitym ambasadorem miasta i regionu w Polsce i za granicą. UMB ma naprawdę wiele do zaoferowania naszym studentom, naszym pacjentom, naszej społeczności.

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko jest absolwentem UMB - ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku lekarskim. Po studiach odbył kilka zagranicznych staży naukowych, między innymi przez 3 lata pracował w Stanach Zjednoczonych w prestiżowym Narodowym Instytucie Raka (National Cancer Institute, Bethesda), uczestnicząc w finansowanych przez amerykański rząd badaniach nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV. W roku 2004 został laureatem Stypendium Tygodnika Polityka, a w roku 2005 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w roku 2010 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, a w roku 2016 na podstawie całości dorobku naukowego otrzymał tytuł profesora.

  Od roku 2004 pracuje w Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych, od roku 2018 jest jej kierownikiem. W roku 2012 stworzył w UMB Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji.

  Marcin Moniuszko jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od roku 2016 jest Prorektorem ds. Nauki (od roku 2019 - Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju) UMB. Był też kierownikiem projektu Komisji Europejskiej Cofund w programie Horyzont 2020. Jest współautorem koncepcji powstania Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie UMB. Jest też głównym autorem wyróżnionego przez zagraniczny panel ekspertów w ramach konkursu Inicjatywna Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) wniosku zawierającego koncepcję rozwoju naukowego UMB.

  Od roku 2018 jest członkiem Zarządu Głównego, a od roku 2021 pełni funkcję wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Aktywnie działa w strukturach Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 2019-2024 był przewodniczącym Rady Agencji Badań Medycznych. Profesor Moniuszko jest recenzentem międzynarodowych czasopism o tematyce immunologicznej, alergologicznej i onkologicznej, a także autorem i współautorem licznych prac opisujących rolę zmian profilu genomowego i metabolomowego w patogenezie, przebiegu i odpowiedzi na leczenie szeregu chorób cywilizacyjnych.

  Prof. Moniuszko interesuje się popularyzacją nauki i medycyny, historią, muzyką, fotografią krajobrazową Podlasia oraz promowaniem historii i kultury regionu.

  Marcin Moniuszko był jedynym kandydatem na stanowisko rektora UMB. Rektor-Elekt obejmie stanowisko 1 września 2024 r.

  Zapraszamy do wysłuchania piosenki dedykowanje Rektorowi-Elektowi "You’ll Never Walk Alone" (Nigdy nie będziesz szedł sam) - to piosenka zespółu Gerry and the Pacemakers - to też pieśń kibiców z Liverpoolu. To utwór o marzeniach i nadziei, ale też solidarności i wspólnocie. 

   

  Powrót