Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Ostatnie pożegnanie dr hab. Jolanty Sawickiej-Powierzy

  02.04.2024 16:20
  Autor: Administrator UMB

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 1 kwietnia 2024 roku

  zmarła dr hab. Jolanta Sawicka-Powierza

  wieloletni pracownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Kliniki Hematologii.

  W Zmarłej żegnamy wspaniałego lekarza, szanowanego nauczyciela akademickiego

  i wychowawcę młodzieży.

  Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim

  w imieniu wspólnoty akademickiej

  składa

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Nekrolog dr hab. Jolanty Sawickiej-Powierza, zmarłej1 kwietnia 2024 roku

   

  Dr hab. Jolanta Sawicka-Powierza urodziła się 12 lipca 1958 w Białymstoku. W latach 1977-1984 studiowała w Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1985 roku pracowała jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Rodzinnej UMB i jako specjalista angiolog w Klinice Hematologii USK, a od 1999 roku jako lekarz rodzinny w Akademickiej Praktyce Medycyny Rodzinnej. W 1994 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2020 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W trakcie swojej kariery uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych (pierwszy i drugi stopień), specjalizację z medycyny rodzinnej i w dziedzinie angiologii.

  Dr hab. Jolanta Sawicka-Powierza była autorem i współautorem 68 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz autorem i współautorem 47 komunikatów zjazdowych na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, a także autorem siedmiu rozdziałów podręcznika dla lekarzy i studentów pod tytułem Medycyna Rodzinna.

  Dr hab. Jolanta Sawicka-Powierza była cenionym specjalistą, oddanym pacjentom lekarzem, za swoją działalność lekarską i naukową otrzymała wiele nagród.

  Powrót