Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska powołana do Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce

  15.05.2024 11:45
  Autor: Administrator UMB

  Prof. Anna Moniuszko-Malinowska, Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB, zarządzeniem Ministra Nauki z 13 maja 2024, została powołana do Rady ds. innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce.

  Prof. Anna Moniuszko-Malinowska to absolwentka naszej Uczelni (2005 r.), ale też Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2006 r.). Uczestniczyła w prestiżowym stażu Top 500 Innovators Science - Managment – Commercialization (University of California w Berkeley, USA). Jest specjalistką chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej. W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku zrealizowała pierwszy w historii Uczelni projekt doktoratów wdrożeniowych. Była też kierownikiem studiów doktoranckich w projekcie międzynarodowych studiów doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki (w ramach programu Horyzont 2020).

  Rada jest organem doradczym Ministra Nauki. Do jej głównych zadań należy:

  • identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
  • przegląd i analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
  • opracowywanie założeń o charakterze systemowym w zakresie polityki innowacyjności i proponowanie podstawowych kierunków działań ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
  • przygotowywanie dla ministra opinii i ekspertyz z zakresu polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;
  • promowanie działań podejmowanych przez ministra w zakresie rozwoju innowacji w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;

  Skład Rady:

  Grzegorz Królczyk (przewodniczący), Andrzej Bąk, Grzegorz Borowik, Grzegorz Budzik, Jakub Jasiczak, Andrzej Kucharski, Andrzej Kurkiewicz, Anna Moniuszko-Malinowska, Wiesław Skwarko, Robert Smoleński, Agnieszka Sobczak-Kupiec, Michał Wieczorowski, Wioletta Żukiewicz-Sobczak.

  Powrót