Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Zakończył się pierwszy nabór wniosków związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych

  15.05.2024 19:52
  Autor: Administrator UMB

  10 maja zakończył się pierwszy, pilotażowy nabór wniosków o finansowanie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wizytach studyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych.

  Inicjatywa została zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej (CDD).

  W pierwszym naborze wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę 290.743,01 zł, z czego część stanowiły wnioski zespołowe. Łącznie 122 osoby ubiegały się o dofinansowanie związane z wyjazdami. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 70.000 zł. Kwota złożonych wniosków ponad 4-krotnie przekroczyła zaplanowaną kwotę.

  Lista wniosków z przyznanym dofinansowaniem zostanie ogłoszona najpóźniej do dnia 11 czerwca zgodnie z § 5 pkt. 12 Regulaminu finansowania udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub wizytach studyjnych związanych z podnoszeniem kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, który określa, że ocena wniosków dokonywana jest w terminie maksymalnie 20 dni roboczych od zakończenia naboru.

  Celem dofinansowania było umożliwienie uczestnictwa w różnego rodzaju inicjatywach dydaktycznych, które przyczyniają się do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych umiejętności oraz wymiany doświadczeń z innymi w zakresie kompetencji dydaktycznych.

  O finansowanie mogli ubiegać się nauczyciele akademiccy UMB, zatrudnieni w grupie pracowników: dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych w ramach umowy o pracę.

   

  Powrót