Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kontakt.
 • Kontakt. Element dekoracyjny
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Kontakt

   

  Kierownik Projektu, Pełnomocnik Rektora ds. Doskonałości Dydaktycznej

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  tel.  +48 85 748-54-09

   

  Biuro Wsparcia Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Doskonałości Dydaktycznej

  mgr Agnieszka Jarczewska - Dział  Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia, tel. +48 85 686 52 44, e-mail. agnieszka.jarczewska@umb.edu.pl

  mgr Monika Siemion – Dział Projektów Pomocowych, tel. +48 85 748 55 22, e-mail. monika.siemion@umb.edu.pl

  mgr Jakub Wszeborowski – Dział Współpracy Międzynarodowej, tel. +48 85 686 51 81, e-mail. jakub.wszeborowski@umb.edu.pl

   

  Biuro Projektu

  mgr Agata Kuryga– Dział Projektów Pomocowych,  tel. +48 85 686 51 40, e-mail. agata.kuryga@umb.edu.pl

   

   

  Powrót