Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja na szkolenie Nowoczesne Metody Dydaktyczne.
 • Rekrutacja na szkolenie Nowoczesne Metody Dydaktyczne.
 • Ostatnia zmiana 14.02.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Rekrutacja na szkolenie Nowoczesne Metody Dydaktyczne

  ZAPROSZENIE

  do udziału w szkoleniu z zakresu

  Nowoczesnych Metod Dydaktycznych

   

  Szanowni Państwo,

  Ogłaszamy nabór uczestników do udziału w szkoleniu „Nowoczesne metody dydaktyczne”. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB zatrudnionych na stanowisku w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych.

  Celem szkolenia jest rozwijanie oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych.

  Szkolenie obejmuje przegląd nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych, dobre praktyki, ćwiczenia praktyczne "case study" pozwalające na pogłębienie posiadanych kompetencji praktycznych we wskazanym obszarze.

  Liczba miejsc ograniczona - limit osób: 30

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych /grupa

  Przewidywane terminy szkolenia:

  Grupa I – 15-16 czerwca 2023 r.

  Grupa II – 3-4 lipca 2023 r.

  Uwaga: podane terminy mogą ulec zmianie.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca odbywania szkolenia, harmonogram oraz instrukcje dotyczące wyboru preferowanego terminu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom drogą mailową przez rozpoczęciem szkolenia.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 15-22.05.2023

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

  Kryterium obligatoryjne:

  • zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania, przy czym okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż okres otrzymywania wsparcia w Projekcie, tj. co najmniej do dnia 31.07.2023.

  Kryterium dodatkowe w przypadku większej liczby chętnych:

  • kolejność zgłoszeń

  UWAGA! Szkolenie nie jest dedykowane Liderom Doskonałości Dydaktycznej/Cyfrowej.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 222) do dnia 22.05.2023, do godz. 15:30.

  Dokumenty do pobrania:

  •   Formularz rekrutacyjny (pdf, 636KB)

  Dokumenty do zapoznania się (prosimy nie drukować):

  •    Regulamin projektu (pdf, 755KB)

  •    Załącznik do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf, 249KB)

  •    Załącznik do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu (pdf, 538KB)

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:

  Agata Kuryga

  tel. 85 686 51 40

  e-mail: agata.kuryga@umb.edu.pl

   

  Osoba do kontaktu w sprawie organizacji, realizacji szkolenia:

  Agnieszka Jarczewska

  tel. 85 686 52 44

  e-mail: agnieszka.jarczewska@umb.edu.pl

   

  Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie projektu. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane zostaną również poinformowane mailowo. Prosimy sprawdzać skrzynki e-mail, w tym folder SPAM.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

   


   

  Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

   

  Logotypy UE 

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”,
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się TUTAJ

   

  powrót