• Ostatnia zmiana 23.11.2018 przez Dział Projektów Pomocowych

  Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku

   

  Informacja ogólna o projekcie

   

  W dn. 18.10.2016 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku, realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PO RWP), oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

   

  Cel głównym projektu jest wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku poprzez konserwację zabytkowych rzeźb i malowideł, odrestaurowanie najcenniejszych pomieszczeń oraz udostępnienie dla zwiedzających nowych przestrzeni Pałacu w ramach planowanej ścieżki historycznej „Spacer w przeszłość”.

  Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego wykorzystującego nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne − ścieżki historycznej „Spacer w przeszłość”.

  Zakres projektu obejmuje przywrócenie dawnej świetności zabytkowym przestrzeniom Pałacu Branickich w Białymstoku, poddanie zabiegom rewitalizacyjnym i konserwatorskim pozostających w złym stanie technicznym pomieszczeń, dekoracyjnych elementów architektonicznych, malowideł oraz zabytków ruchomych, udostępnienie zwiedzającym piwnic w korpusie głównym Pałacu. Zakres obejmuje też dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

   

  Zakres projektu.:

  1. Prace konserwatorskie restauratorskie, dot. odbudowy, przebudowy przy obiektach zabytkowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i informatyczną:

  • prace konserwatorskie sztukaterii ściennych i sufitowych, obrazów, boazerii i stolarki drzwiowej prowadzone w Aula Magna − reprezentacyjnej dawnej sali balowej i jadalnej na I piętrze korpusu gł. Pałacu
  • prace konserwacyjne posadzki z parkietu i wymiana instalacji0 grzewczej w Aula Magna,
  • prace konserwatorskie sztukaterii, boazerii, drzwi, drewnianych elementów ołtarza w Kaplicy Pałacu Branickich z końca XVII wieku,
  • prace konserwacyjne posadzki z parkietu i wymiana instalacji grzewczej w Kaplicy Pałacu
  • prace konserwatorskie ceglanego sklepienia w piwnicach w korpusie głównym Pałacu
  • prace budowlane i rewitalizacyjne w piwnicach korpusu głównego Pałacu
  • wykonanie instalacji elektrycznej w komorach piwnicznych korpusu głównego. Pałacu, w tym system monitoringu.

   

  2. Konserwacja muzealiów oraz zabytków ruchomych:

  • konserwacja muzealiów (popiersia, obrazy, rzeźby w piwnicach korpusu głównego Pałacu Branickich)
  • prace konserwatorskie malowideł ściennych w podcieniach Pałacu Branickich w Białymstoku: „Syrinx i Pan”, „Sąd Parysa”, „Pejzaż romantyczny” (zabytki ruchome)

   

  3. Zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektu, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, technicznego i multimedialnego:

  • zakup wyposażenia wystawienniczego
  • zakup i montaż multimediów do poprowadzenia ścieżki „Spacer w przeszłość”

   

  4. Wyposażenie obiektów w celu ułatwienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami:

  • zakup audio przewodników z audio deskrypcją,
  • zakup paneli multimedialnych wyposażonych w audio aplikacje, pozwalające na poznanie historii obiektu,
  • przygotowanie makiety Pałacu Branickich, zaopatrzonej w opisy brajlowskie,
  • wyposażenie ścieżki „Spacer w przeszłość” w plany w technologii nadruku solwentowego oraz tłoczenia wysokiego z opisami brajlowskimi oraz płaskimi,
  • przygotowanie przewodników brajlowskich (tyflografia)
  • przygotowanie wirtualnej wycieczki po ścieżce „Spacer w przeszłość”

   

  Projekt będzie realizowany w okresie:  02.11.2016 -  30.06.2019

   

  Budżet projektu wynosi - 3 038 050,71 zł.

   

  Wartość dofinansowania - 2 417 715,23 zł.