Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mostum.
 • Ostatnia zmiana 29.04.2024 przez Dział Spraw Studenckich

  Mostum

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przystąpił do Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM). Głównym celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych między uczelniami medycznymi w Polsce w ramach jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich na jeden lub dwa semestry w ramach jednego roku akademickiego.

   

  Na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku udostępnione są wyłącznie dokumenty dla studentów, którzy będą aplikować w ramach Programu MOSTUM do studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

   Rekrutacja odbywa się od 1 maja do 31 maja na kolejne lata akademickie

   
  Formularze zgłoszeniowe należy dostarczać na adres:

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Dział Spraw Studenckich
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Z dopiskiem MOSTUM

   

  Liczba miejsc na Uczelniach Medycznych
  Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)
  Rekrutacja studentów do Programu MOSTUM odbywa się na cały rok akademicki w terminie:
  od 1 maja do 31 maja na kolejne lata akademickie
  • Uchwała Senatu UMB w sprawie programu MOSTUM wraz z załącznikami (formularze zgłoszeniowe do wypełnienia)
  Formularze zgłoszeniowe należy dostarczać na adres:
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Dział Spraw Studenckich
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Z dopiskiem MOSTUM
  Student w ramach  programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach tego samego kierunku studiów i formy kształcenia.Program MOSTUM jest adresowany do studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
  Student w ramach  programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach tego samego kierunku studiów i formy kształcenia.