Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. System dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB.
 • System dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB.
 • Ostatnia zmiana 21.11.2019 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  System dwujęzycznego oznakowania kampusu UMB

  pasek copy

   

  Dofinansowanie z NAWA na polsko-angielskie oznakowanie kampusu UMB

   

  Projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pt. "System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni" uzyskał dofinansowanie w ramach programu "Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wysokość dofinansowania wynosi 490 872,00 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie 2018-11-05 - 2020-10-31.

  W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe, całościowe, dwujęzyczne oznakowanie kampusu UMB. Nastąpi oznakowanie budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych, auli oraz głównych ciągów komunikacyjnych jednolitymi dwujęzycznymi oznaczeniami informacyjnymi w jęz. polskim i angielskim. W ankiecie przeprowadzonej wśród studentów I roku anglojęzycznego kierunku lekarskiego English Division  dwujęzyczny system oznakowania przestrzennego został wskazany jako najbardziej potrzebne działanie w ramach strategii umiędzynarodowienia UMB., ułatwiające funkcjonowanie studentom i kadrze naukowo-dydaktycznej z zagranicy.
  Działaniem uzupełniającym w projekcie są szkolenia międzykulturowe dla pracowników i studentów UMB wraz z sesjami mentoringowymi.
   
  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.