• Ostatnia zmiana 25.10.2018 przez Administrator UMB

  Rekrutacja na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

   

  Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyjęć na studia na Uniwerystecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

  IInformacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji

  ul. Jana Kilińskiego 1

  tel. 85 748 54 73, e-mail: brip@umb.edu.pl

   

  Uchwała nr 56/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 23.05.2018r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

  • Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji, opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia liczby punktów ECTS w terminie 07.05.2019r. – 29.05.2019r.
  • Test predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią odbędzie się 07.06.2019r.
  • Ogłoszenie list rankingowych nastąpi 14.06.2019r.
  • Komplet dokumentów należy złożyć w dniach od 17.06.2019r. do 21.06.2019r.
  • W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, terminy kolejnych list rankingowych oraz składania dokumentów zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Uczelni.