Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.