• Ostatnia zmiana 03.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Rekrutacja na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

   

  Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyjęć na studia na Uniwerystecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

  IInformacji w zakresie rekrutacji udziela:

  Biuro Promocji i Rekrutacji

  ul. Jana Kilińskiego 1

  tel. 85 748 54 73, e-mail: brip@umb.edu.pl

   

  Uchwała nr 55/16 Senatu z dnia 30 maja 2016 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2017/2018 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w w yniku potwierdzenia efektów uczenia się. 

   

  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych  w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

   

  1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji, opłaty rekrutacyjnej oraz uzupełnienia liczby punktów ECTS w terminie 08.05.2017r. – 31.05.2017r.
  2. Test predyspozycji na kierunek Logopedia z Fonoaudiologią odbędzie się 08.06.2017r.
  3. Ogłoszenie list rankingowych nastąpi 12.06.2017r. Komplet dokumentów należy złożyć  w dniach od 13.06.2017r. do 19.06.2017r. (z wyjątkiem sobót i niedziel).
  4. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, terminy kolejnych list rankingowych oraz składania dokumentów zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz w siedzibie Uczelni.