Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Konferencja podsumowująca projekt ImPRESS 16-17.01.2023

  16.01.2023 11:27
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji
  • 5 lat
  • 15 Stypendystów Marii Skłodowskiej-Curie
  • 11 doktoratów (i kolejne w recenzji)

  Projekt ImPRESS powoli przechodzi do historii, a kolejni zagraniczni absolwenci naszej Alma Mater powiększają grono doktorów. Dlatego też w dniach 16-17 stycznia 2023 organizowana jest Konferencja podsumowująca projekt "Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową" ImPRESS, współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND.

  Gratulujemy młodym naukowcom i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt!

   

  Powrót