Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Dzień informacyjny i warsztaty ERA Talents HE

  26.03.2024 13:04
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Zapraszamy do udziału w Dniu Informacyjnym i Warsztatach dot. projektów ERA Talents (Horyzont Europa, Program Pracy WIDERA, HORIZON-WIDERA-2024-TALENTS-03), które odbędą się 22 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 (online- platforma Teams)

   

  W czasie spotkania eksperci opowiedzą o warunkach tego konkursu i o tym, czym się różni od innych projektów WIDERA-TALENTS (ERA Chairs, ERA Fellowship) oraz MSCA Staff Exchange. Mowa będzie również o wynikach poprzedniego konkursu. Uczestnicy tego wydarzenia poznają dwóch polskich prelegentów będących członkami konsorcjów, które z sukcesem wnioskowały o środki w ramach ERA Talents.

   

  https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/dzien-informacyjny-i-warsztaty-dot-projektow-era-talents-horizon-widera-2024-talents-03-w-ramach-programu-horyzont-europa

   

  Agenda spotkania:

  10:00 – 10:15 - Najważniejsze informacje o konkursie ERA Talents (HORIZON-WIDERA-2024- TALENTS-03) Karina Barantseva, DKPK NCBR

  10:15 – 10:45 - ERA Talents a inne mechanizmy WIDERA TALENTS (ERA Chairs i ERA Fellowships) – główne różnice. ERA Talents a inne mechanizmy WIDERA ACCESS – wzajemne wsparcie. ERA Talents a MSCA Staff Exchange – różnice i wspólne cechy: dajemy wnioskowi drugie życie. Karina Barantseva, DKPK NCBR

  10:45 – 10:55 - Analiza wyników poprzedniego konkursu ERA Talents Karina Barantseva, DKPK NCBR

  10:55 – 11:15 - Wniosek i finansowanie Lump Sum w ERA Talents: część praktyczna Karina Barantseva, DKPK NCBR

  11:15 – 11:45 - Projekt „Cultivating Leaders for Innovative Coatings and Additive Manufacturing Applications” (CLiCAM), Politechnika Wrocławska, koordynator - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V TRENCINE (SK) dr inż. Paweł Sokołowski, Z-ca Kierownika Katedry Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

  11:45 – 12:15 - Projekt „Accelerating ERA by Sharing Unique Talents for healThy Life and Environment” (ERA_SHUTTLE), Uniwersytet Gdański, koordynator - SVEUCILISTE U SPLITU (HR) Izabela Raszczyk, Dyrektor ds. administracyjnych, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, Uniwersytet Gdański

  12:15 – 12:30 - Sesja pytań i odpowiedzi (wszyscy prelegenci)

   

   

   

   

  Powrót