Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Konkurs MAPS na wielostronne projekty badawcze

  11.04.2024 09:54
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Polskie zespoły w konkursie MAPS finansowane będą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wnioski można składać do końca czerwca

   

  W międzynarodowym konsorcjum, do którego dołączą polscy badacze, oprócz zespołu ze Szwajcarii (lidera projektu), musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z pozostałych państw uczestniczących. Dostępna jest wyszukiwarka potencjalnych partnerów. Konkurs MAPS jest otwarty dla doświadczonych badaczy, którzy posiadają tytuł doktora co najmniej od czterech lat. 

   

  Projekty badawcze w konkursie można zaplanować na okres od 36 do 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze i osoby zatrudnione na stanowiskach pomocniczych.  Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju wynosi 350,000 franków. Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF. Konkurs nie jest współfinansowany ani przez NCN, ani przez żadną inną polską instytucję.

   

  Ocena merytoryczna będzie przebiegać wieloetapowo – najpierw wnioski zostaną zaopiniowane przez recenzentów zewnętrznych, następnie ocenione przez zespół ekspertów, następnie listę rankingową sporządzi Forum Fundatorów, biorąc pod uwagę środki dostępne w budżecie każdego z krajów uczestniczących, a formalną decyzję podejmie Komitet Sterujący Programu MAPS.

   

  Wyniki konkursu zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, najpóźniej w kwietniu 2025 roku. Rozpoczęcie realizacji projektów będzie mogło się rozpocząć od maja 2025. Wszystkie projekty muszą się zakończyć do 30 czerwca 2029.

   

  Więcej informacji:  Otwarcie konkursu MAPS na wielostronne projekty badawcze (ncn.gov.pl)

   

  W przypadku zainteresowania konkursem zapraszamy do kontaktu:

  Dział Rozwoju i Ewaluacji

  P. Maria Szlachta, e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl tel: 85 686 51 16

  P. Agnieszka Racewicz, e-mail: agnieszka.racewicz@umb.edu.pl tel: 85 748 55 23

   

   

  Powrót