Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Kalendarz szkoleń online dotyczących otwartej nauki w 2024 roku

  22.04.2024 12:19
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do udziału w szkoleniach online poświęconych otwartej nauce, które będą prowadzone w 2024 roku przez Zespół ds. Otwartej Nauki. Szkolenia są przeznaczone przede wszystkim dla:

  • naukowców wnioskujących do NCN o finansowanie projektów badawczych,
  • naukowców realizujących projekty finansowane przez NCN,
  • osób odpowiadających w jednostkach za zarządzanie otwartą nauką,
  • data stewardów,
  • pełnomocników ds. otwartej nauki,
  • kadr wspierających naukowców przy przygotowaniu wniosków składanych do NCN i w zarządzaniu projektami finansowanymi przez NCN.

  Pierwsze z cyklu spotkań odbędą się w dniach 8-9 maja 2024 r.

  1. Plan Zarządzania Danymi Badawczymi (poziom podstawowy) w dniu 8 maja w godz. 10:00-12:00
  2. Polityka NCN dot. otwartego dostępu do publikacji w dniu 9 maja w godz. 10:00-12:00

  Webinaria zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Nie będzie prowadzona rejestracja na szkolenia, przy czym należy mieć na uwadze, że limit uczestników jest ograniczony do 200 osób na każdym spotkaniu.

  Informacje o zakresie tematycznym, terminach pozostałych spotkań oraz bezpośrednich linkach do szkoleń są dostępne na stronie Kalendarz szkoleń online dotyczących otwartej nauki w 2024 roku.

   

  Wiadomość pochodzi ze strony: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-04-22-kalendarz-szkolen-otwarta-nauka

   

  Powrót