Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Biuro Karier UMB zaprasza studentów na indywidualne poradnictwo zawodowe

  18.01.2023 07:57
  Autor: Administrator UMB

  Studencie,

  • chcesz przygotować się do wejścia na rynek pracy? 
  • zastanawiasz się nad swoimi planami zawodowymi lub dalszym kształceniem?
  • chcesz  zidentyfikować swój potencjał zawodowy oraz ocenić preferencje zawodowe?
  • zastanawiasz się jak profesjonalnie przygotować CV oraz zaprezentować się przed pracodawcą?

  Biuro Karier UMB udzieli Ci wsparcia w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego - konsultacje z doradcą zawodowym służące zbadaniu poziomu kompetencji społecznych, identyfikacji potencjału zawodowego, ocenie preferencji zawodowych (badanie testem IP 121 wraz z raportem końcowym) oraz opracowaniu Indywidualnego Planu Działania.

  Wsparcie skierowane do studentów ostatnich 4 semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (prowadzonych w trybie dziennym) ze wszystkich kierunków studiów.

  Spotkania odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej (rozmowa telefoniczna). Terminy ustalane są indywidualnie i dostosowane do harmonogramów zajęć studentów. 

  Nie czekaj, zgłoś się już dziś i zwiększ swoje szanse na rynku pracy.

  Aby zgłosić się do projektu wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres bk@umb.edu.pl

  Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy:

  https://www.umb.edu.pl/s,20883/Realizacja_wsparcia_w_ramach_trwalosci_projekt_pn_%E2%80%9EProgram_Zintegrowanego_Rozwoju_Jakosci_Ksztalcenia_na_Uniwersytecie_Medycznym_w_Bialymstoku%E2%80%9D

  Wsparcie realizowane w ramach trwałości projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

   
  Biuro Karier
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  prawe skrzydło Pałac Branickich (II piętro, pok.311)
  tel. 85 748 58 09
  Powrót