Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Ubezpieczenie studentów Pakiet Medyka na rok 2023/2024

  09.10.2023 14:54
  Autor: Administrator UMB

  Ubezpieczenie studentów Pakiet Medyka na rok 2023/2024 w zakresie:

  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  z  włączeniem praktyk na terenie całego świata z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz ich posiadłości terytorialnych
  • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z pokryciem kosztów ekspozycji
  • Ochrony prawnej

  Informacje podstawowe:

  • zakład ubezpieczeń: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
  • numer polisy:  EDU-A/P nr 136678
  • okres ubezpieczenia: 01.10.2023 r. - 30.09.2024
  • składka: 79 ,00 zł

  Forma zawarcia ubezpieczenia:

  • Online za pośrednictwem strony:    klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  (numer ID Klienta: p984m )  lub   zeskanować  kod QR, połączony z polisą:                                                     

  Zgłaszanie szkód:

  • Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
  • Telefonicznie  -  na numer Interrisk Kontakt – 22 575 25 25
  • Pocztą elektroniczną  - przesłanie skanów kompletnej dokumentacji na adres  email:  szkody@interrisk.pl
  • pocztą tradycyjną -   przesłanie kompletnej dokumentacji na adres: Przegr. Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice
  • Osobiście - w Dziale Spraw Studenckich   

   

  W przypadku jakichkolwiek  wątpliwości i dodatkowych  pytań związanych z   ubezpieczeniem lub  zgłoszeniem roszczenia  pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr telefonów: 

  85 748 55 43  - Dział Administracyjno- Gospodarczy i Usług UMB,

   85 749 65 04, 85 749 65 09  ( Broker  Ubezpieczeniowy Partner Sp z o.o.).

   

   

   

   

   

  Powrót