Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nasz Dzień .
 • Ostatnia zmiana 12.03.2014 przez Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  Nasz Dzień

   

  MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI
  UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU
  ORAZ
  PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM „JASNY CEL”
  ZAPRASZAJĄ NA WYSTAWĘ
  NASZ DZIEŃ


  Wystawa fotografii, której bohaterami są podopieczni Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” powstała we wrześniu 2013r.  
  Fotografie wykonała Agnieszka Krysiuk. Seria zdjęć ukazuje życie Ośrodka – naukę, zabawę i szeroko pojętą rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zintegrowany system oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych proponowanych w ośrodku jest szansą na właściwy rozwój dziecka. Efekty pracy z dziećmi uzyskiwane metodą „małych kroczków” przynoszą wiele radości i są motywacją do dalszych działań, a pozytywne nastawienie wobec podejmowanych działań i wiara w osiągnięcie efektów są warunkiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu.
  Bohaterowie zdjęć są dowodem na to, że dzieci niepełnosprawne przy odpowiednim wsparciu mogą liczyć na właściwy rozwój ruchowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny.
  Prezentowane na wystawie fotografie przełamują stereotyp patrzenia na dziecko z niepełnosprawnością przez pryzmat jego ograniczeń, skupiając się na możliwościach, mocnych stronach, na tym, co może ono osiągnąć pomimo swej niepełnosprawności.

  Wystawę można oglądać w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB do 30 kwietnia 2014r.