Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W blasku ognia, pod osłoną nocy.
  • Ostatnia zmiana 23.05.2014 przez Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

    W blasku ognia, pod osłoną nocy

    W BLASKU OGNIA , POD OSŁONĄ NOCY

    Spacer historyczny W blasku ognia, pod osłoną nocy w ramach ceremonii otwarcia IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Życiodajna Śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross, która odbywa w dniach 22-25 maja 2014 roku w Białymstoku.

    Organizator spaceru: Samodzielna Pracownia i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W programie: Zwiedzanie barokowej rezydencji Branickich w towarzystwie członków Stowarzyszenia Grupa Wschód i inne niespodzianki.