Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  SPACER W PRZESZŁOŚĆ - inauguracja zwiedzania

  05.09.2018 14:27
  Autor: Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  SPACER W PRZESZŁOŚĆ

  Piątego septembra roku pańskiego 2018 piwnice Polskiego Wersalu zwiedział obecny gospodarz Pałacu Jego Magnificencja Rektor UMB prof. Adam Krętowski. Towarzyszyli Mu Prorektorzy: prof. Marcin Moniuszko, prof. Janusz Dzięcioł, prof. Adrian Chabowski a także Kanclerz Konrad Raczkowski oraz kierownik projektu "Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku" dr Jerzy Tokajuk. Obecni byli także członkowie zespołu projektowego UMB: Elżbieta Sokołowska, dr Magdalena Grassmann, Marta Piszczatowska, Łukasz Baranowski. Nad prawidłowym przebiegiem spaceru w przeszłość Pałacu Branickich czuwał dr Janusz Krentowski, właściciel firmy DELTA odpowiedzialnej za multimedialną oprawę wystawy.

  Projekt "Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publiczne, Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego

  Dnia 9 września 2018 roku zapraszamy do zwiedzania nowej ścieżki edukacyjnej w grupach (liczba miejsc ograniczona) w godzinach: 10:00, 12:00, 13:30 i 15:30 podczas Europejskiego Dnia Dziedzictwa na UMB.

  Zapraszamy

  Powrót