• Tu rodzą się odkrycia...

  Skojarzona laseroterapia a przerośnięte blizny pooparzeniowe dzieci

  13.10.2021 13:49
  Autor: Administrator UMB
  W 2019 roku przeprowadzono prospektywne badanie pacjentów pediatrycznych leczonych skojarzoną laseroterapią z powodu przerośniętych blizn pooparzeniowych. W ciągu jednego roku leczono ponad 50 pacjentów z bliznami pooparzeniowymi.
  Wyjątkowość tego badania polega na tym, że zastosowano jednocześnie pulsacyjny laser barwnikowy (PDL) i ablacyjny frakcyjny laser CO2 (CO2-AFL), a autorzy oceniali wyniki kosmetyczne leczenia oraz markery biochemiczne w surowicy pacjentów.
  Już jedna łączona sesja pulsacyjnego lasera barwnikowego (PDL) i ablacyjnej frakcyjnej laseroterapii CO2 (CO2-AFL) poprawiła podatność, zmniejszyła wysokość, unaczynienie oraz pigmentację blizn pooparzeniowych. Co więcej, zarówno młodsze, jak i starsze dzieci odniosły takie same korzyści z skojarzonego leczenia laserowego.
  Wyniki laboratoryjne były zbieżne z obserwacjami klinicznymi. Stężenia metaloproteinazy II (MMP-2) i tkankowego inhibitora proteinaz I (TIMP-1) oraz kolagenu typu I u badanych pacjentów przed leczeniem laserowym były wyższe w porównaniu z grupą kontrolną. Autorzy stwierdzili również istotny statystycznie spadek poziomu metaloproteinaz po laserowym leczeniu blizn pooparzeniowych, co może wskazywać na zmniejszoną dynamikę blizny. Po zabiegu laserowym wystąpiła również tendencja do zmniejszenia stężenia kolagenu typu I w osoczu, ale bez istotności statystycznej. Łączona terapia pulsacyjnym laserem barwnikowym oraz ablacyjnym frakcyjnym laserem CO2 jest bezpieczna. Autorzy nie zaobserwowali działań niepożądanych.
  Wnioski: przeprowadzone badanie wykazało, że skojarzone leczenie blizn pooparzeniowych laserami PDL oraz CO2-AFL poprawia ich strukturę, kolor, funkcje oraz łagodzi świąd. Spadek stężenia MMP-2, TIMP-1 oraz kolagenu typu I obserwowany po leczeniu laserowym prawdopodobnie odzwierciedla zmniejszoną dynamikę blizny pooparzeniowej.
   
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •