• Tu rodzą się odkrycia...

  Profesor Robert Mróz w Radzie Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

  02.11.2021 12:01
  Autor: Administrator UMB

  Profesor dr hab. Robert Mróz, kierownik II kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy UMB decyzją Ministra Zdrowia został powołany na członka Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest główną w Polsce placówką naukowo-badawczą Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie chorób płuc. Ukształtowany na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych jako wyspecjalizowany ośrodek leczenia gruźlicy i chorób płuc,  Instytut kontynuuje ponad wiekową tradycję i dorobek Szpitala Wolskiego, otwartego w 1877 roku jako pierwszy szpital w zachodniej dzielnicy Warszawy – Woli. Od 1951 roku Instytut powołuje własną Radę Naukową, która ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. W upływającym pięćdziesięcioleciu stopień doktora medycyny nadano 142 osobom a doktora habilitowanego 27 osobom. W miarę upływu lat i coraz skuteczniejszego leczenia gruźlicy Instytut zaczął poświęcać znacznie większą część swej działalności innym chorobom płuc stanowiącym problem społeczny: nowotworom układu oddechowego, nieswoistym infekcjom, chorobom śródmiąższowym, przewlekłemu zapaleniu oskrzeli i rozedmie płuc, zatorowości płucnej, grzybicom płuc i astmie i staje się ośrodkiem referencyjnym w Polsce w dziedzinie tych chorób.

   

  Prof. dr hab. n med. Robert Marek Mróz

  Specjalista chorób płuc. Kieruje 2 Kliniką Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). Zainteresowania naukowe obejmują medycynę translacyjną w genomikę funkcjonalną, inżynierię genetyczną, zakresie chorób płuc, w szczególności przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuca, mukowiscydozy i chorób śródmiąższowych płuc. W 1989 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1992 roku pracuje w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy, a następnie w 2 Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy UMB. Od 2020 roku jest Kierownikiem i Twórcą Lung Cancer Unit w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - nowoczesnego ośrodka leczenia raka płuca. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Członek rzeczywisty (Fellow – FCCP) Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Chorób Klatki Piersiowej (American College of Chest Physicians), członek Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej (American Thoracic Society) i Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society). Laureat nagród Ministra Zdrowia, Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), Rektora UMB za pracę naukową. Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Respirologicznego (ERS). Odbył staże naukowe i kliniczne w wiodących ośrodkach akademickich i klinicznych, m.in.: Uniwersytet Edynburski (Wielka Brytania), Free University w Berlinie (Niemcy). Wieloletni członek Zespołu Nauk o Życiu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współautor ponad 150 prac naukowych w wiodących światowych periodykach medycznych z zakresu chorób płuc, onkologii i medycyny klinicznej, m.in. European Respiratory Journal, British Medical Journal, Lancet, Lancet Oncology, Lancet Respiratory, NEJM, International Journal of COPD i in.

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •