Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Patent UMB - pochodne disulfonamidowe

  14.09.2022 09:34
  Autor: BTT

  Z przyjemnością informujemy o nowym patencie uzyskanym na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez prof. dr hab. Annę Bielawską, prof. dr hab. Krzysztofa Bielawskiego oraz dr Annę Szymanowską. Opatentowane związki powstały dzięki współpracy naukowej z dr hab. Mariuszem Mojzychem z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz z dr Katarzyną Kotwicą-Mojzych i Zofią Bernat z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  Opatentowane pochodne disulfonamidowe, wykazujące aktywność przeciwnowotworową – w szczególności względem komórek raka sutka – umożliwiają skuteczniejszą terapię. W Polsce raka piersi diagnozuje się u około 19 tys. kobiet rocznie. Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia w Warszawie w latach 2010-2016 współczynnik zgonów z powodu tego nowotworu zwiększył się w Polsce o 7,2%.

  Po zakończeniu leczenia operacyjnego u każdej chorej rozważa się zastosowanie klasycznej chemioterapii, leków hormonalnych lub nowoczesnych leków ukierunkowanych molekularnie. Leczenie systemowe znajduje zastosowanie szczególnie w przypadkach, w których stwierdzono obecność przerzutów odległych. Takie postępowanie łagodzi objawy zaawansowanego nowotworu, może prowadzić do remisji ognisk przerzutowych oraz wyraźnie przedłużać życie.

  W prowadzonych badaniach in vitro wykazano wysoką aktywność biologiczną nowozsyntetyzowanych pochodnych. Związki te charakteryzują się silnym działaniem cytotoksycznym, cytostatycznym i antyproliferacyjnym, w szczególności w stosunku do komórek nowotworów piersi, co wskazuje na potencjalne zastosowanie ich w leczeniu.

  Serdecznie gratulujemy Badaczkom i Badaczom oraz życzymy kolejnych sukcesów!

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •