Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Trwa III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZA uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”

  16.09.2022 09:05
  Autor: Administrator UMB
   
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku reprezentuje prof. dr hab. Marcin Moniuszko Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.
   
   

  Celem III Konferencji sprawozdawczej jest prezentacja działań uczelni w trzecim roku realizacji programu IDUB, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania opracowanych przez uczelnie planów rozwoju, a także przygotowanie uczelni do oceny śródokresowej programu IDUB.

  W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło pierwszy konkurs w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".

   

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •