Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Publikacja UMB w prestiżowym czasopiśmie Lancet Diabetes & Endocrinology

  11.10.2023 13:59
  Autor: Administrator UMB
  W najnowszym numerze czasopisma Lancet Diabetes & Endocrinology, Dr Łukasz Szczerbiński z Centrum Badań Klinicznych UMB opublikował artykuł pod tytułem „Precision medicine of obesity as an integral part of type 2 diabetes management – past, present, and future”.
  W artykule, którego pierwszym autorem jest naukowiec z UMB, przedstawiony jest kierunek rozwoju medycyny precyzyjnej w aspekcie leczenia otyłości oraz cukrzycy. Autorzy analizują złożoną problematykę otyłości, podkreślając jej heterogeniczny charakter oraz powiązania z różnymi komplikacjami metabolicznymi, w tym cukrzycą typu 2. W artykule zwrócona jest uwaga na niewystarczającą skuteczność dostępnych metod leczenia otyłości, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w postaci trwałej utraty wagi u wielu pacjentów. Autorzy omawiają również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie genetyki otyłości z ostatniej dekady oraz ich rolę w personalizacji leczenia otyłości. Dodatkowo, autorzy podkreślają potrzebę zmiany celów leczniczych w terapii cukrzycy typu 2, proponując zmianę obecnego podejścia skupionego na kontroli glikemii na podejście, w którym równie istotną rolę powinna odgrywać kontrola masy ciała. Co istotne, autorzy przedstawiają również wizję rozwoju leczenia otyłości oraz chorób z nią związanych, w tym algorytmy terapeutyczne oparte na medycynie precyzyjnej, podkreślając niezbędne działania w celu ich osiągnięcia i wprowadzenia w praktyce klinicznej.
  The Lancet Diabetology & Endocrinology to jedno z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych, od lat uznawane za najważniejsze w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, wg bazy Journal Citation Reports. Czasopismo to może pochwalić się imponującym wskaźnikiem impact factor wynoszącym 44,5 punktów, co podkreśla jego znaczenie w środowisku medycznym. Ten artykuł to kolejne osiągnięcie UMB, potwierdzające pozycję UMB jako światowego lidera w dziedzinie medycyny precyzyjnej.
   
  Grafika publikacji dr Szczerbińskiego o otyłości
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •