Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Wpływ pandemii na jakość życia personelu medycznego

  24.10.2023 09:33
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Klaudia Paula Czorniej, Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak) opublikowali artykuł „Anxiety and Health Concerns among Healthcare Personnel Working with COVID-19 Patients: A Self-Assessment Study.” w czasopiśmie Medical Science Monitor: international medical journal of experimental and clinical research. 

  Celem badania była analiza samooceny zaburzeń lękowych, depresji i jakości życia wśród personelu medycznego pracującego w czasie pandemii COVID-19 z województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników socjodemograficznych i wskaźników psychologicznych. 

  W wyniku przeprowadzonej ankiety prawie połowa respondentów odczuwała niepokój związany z pracą w czasie pandemii, w tym u 54,7% ankietowanych zgłaszało objawy depresji o różnym nasileniu. 46,2% respondentów zadeklarowało, że odczuwa strach przed zarażeniem się Covid-19, ale w takim samym stopniu, jak przed innymi chorobami, a 37,4% respondentów stwierdziło, że obawia się Covid-19 bardziej niż inne chorób. Co ważne, w porównaniu z nieszczepionymi pracownikami służby zdrowia, zaszczepieni ankietowani charakteryzowali się statystycznie istotnie mniejszą częstością występowania ogólnych problemów zdrowotnych, depresji, zespołu stresu pourazowego, bezsenności i objawami samotności. 

   

  Link do artykułu: Anxiety and Health Concerns among Healthcare Personnel Working with COVID-19 Patients: A Self-Assessment Study

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •