Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Czy HBV może powodować utratę słuchu?

  30.10.2023 14:33
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Robert Flisiak) razem ze współautorami z innych uczelni opublikował artykuł „Could chronic HBV infection explain Beethoven's hearing loss? Implications for patients currently living with hepatitis B.” w czasopiśmie The Journal of Infection. 

   

  W artykule opublikowanym w "Journal of Infection" naukowcy postawili tezę: Przyczyną utraty słuchu Ludwiga van Beethovena mogło być zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B. Oprócz analizy faktów z życia wybitnego kompozytora, autorzy omawiają badania nad jakością słuchu u współczesnych pacjentów.  

  Analiza genomowa włosów kompozytora wskazała na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV), co najmniej 6 miesięcy przed śmiercią. Biorąc pod uwagę pierwszy udokumentowany przypadek żółtaczki latem 1821 roku, drugą żółtaczkę kilka miesięcy przed śmiercią oraz zwiększone ryzyko utraty słuchu u pacjentów zakażonych HBV, można przypuszczać, że przewlekła infekcja HBV mogła być przyczyną zarówno uszkodzenia słuchu, jak i marskości wątroby. Beethoven prawdopodobnie zaraził się wirusem HBV we wczesnym okresie życia, który ewoluował od fazy tolerancji immunologicznej do reaktywnej, powodując problemy ze słuchem już w wieku 28 lat. W późniejszym okresie infekcja HBV przeszła w niereplikacyjną fazę, z co najmniej dwoma epizodami reaktywacji, którym towarzyszyła żółtaczka. Publikacja sugeruje, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań nad potencjalnymi problemami związanymi z narządem słuchu u pacjentów z przewlekłym HBV, ze względu na jego związek z nagłą utratą słuchu nerwowo-sensorycznego (SSNHL). 

  Podsumowując, w artykule przedstawiono teorię wyjaśniającą pogorszenie zdrowia Beethovena, sugerując, że mogło to być spowodowane przewlekłą infekcją HBV. 

   

  Link do artykułu: Could chronic HBV infection explain Beethoven's hearing loss? Implications for patients currently living with hepatitis B

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •