Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Wpływ wyciszenia genowego AS160/TBC1D4 oraz fenotypu dawców na profil lipidowy adipocytów zróżnicowanych z komórek macierzystych ADMSC

  07.11.2023 12:00
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Agnieszka Mikłosz, Bartłomiej Łukaszuk, Elżbieta Supruniuk, Kamil Grubczak, Magdalena Kusaczuk, Adrian Chabowski) opublikowali artykuł ‘’RabGAP AS160/TBC1D4 deficiency increases long-chain fatty acid transport but has little additional effect on obesity and metabolic syndrome in ADMSCs-derived adipocytes of morbidly obese women’’ w czasopiśmie Frontiers in Molecular Biosciences. 

  Przedmiotem badań była ocena wpływu białka AS160/TBC1D4 w regulacji transportu kwasów tłuszczowych oraz metabolizmu lipidów w adipocytach zróżnicowanych z mezenchymalnych komórek macierzystych (ADMSCs) wyizolowanych od otyłych kobiet z różnym statusem metabolicznym. Badacze wykazali, że otyłość jak i zespół metaboliczny charakteryzują się zwiększoną błonową ekspresją w/w transporterów, co przełożyło się na nasiloną wewnątrzkomórkową akumulację lipidów. Co ciekawe efekt wyciszenia genowego AS160/TBC1D4 (siRNA silencing)  w adipocytach  zależy od fenotypu pacjenta dawcy. Przykładowo, wyciszenie AS160 zwiększa dokomórkowy napływ długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w adipocytach zróżnicowanych z ADMSCs pobranych od szczupłych kobiet. Natomiast w adipocytach otyłych kobiet zmniejszenie ilości AS160 nie wpływa na zawartość lipidów w komórkach tłuszczowych. Należy podkreślić, że większość spośród zaobserwowanych różnic było tkankowo specyficznych, z bardziej wyraźnymi zmianami obecnymi w adipocytach pochodzących z ADMSCs wyizolowanych z tkanki podskórnej. Powyższe sugeruje, że tkanka ta może być czulszym miernikiem zmian metabolicznych zachodzących w komórkach macierzystych otyłych pacjentów.  

  Badania zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2016/23/D/NZ3/01660) i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (grant nr: B.SUB.23.320 i SUB/1/DN/21/001/1118). 

  Link do publikacji: RabGAP AS160/TBC1D4 deficiency increases long-chain fatty acid transport but has little additional effect on obesity and metabolic syndrome in ADMSCs-derived adipocytes of morbidly obese women.

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •