Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Cerageniny w zwalczaniu SARS-CoV-2

  15.11.2023 13:27
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Łukasz Suprewicz, Ewelina Piktel, Krzysztof Fiedoruk, Robert Bucki) razem ze współautorami z innych uczelni opublikowali artykuł „Ceragenins exhibit antiviral activity against SARS-CoV-2 by increasing the expression and release of type I interferons upon activation of the host's immune response” w czasopiśmie Antiviral research.  

  Pandemia Covid-19 wywołana przez wirusa SARS-CoV-2, była ogromnym wyzwaniem medycznym, społecznym i gospodarczym na całym świecie. Pomimo opracowania szczepionek i leków, które pomogły stawić czoła wirusowi, wciąż stanowi on duże zagrożenie dla ludzkości. Biorąc pod uwagę skalę wyzwania, wybitni białostoccy badacze aktywnie zaangażowali się w opracowywanie nowych leków przeciwwirusowych. Dlatego też  naukowcy sprawdzili czy cerageniny (CSA) mogą być również pomocne w zwalczaniu koronawirusów. CSA są analogami naturalnych kationowych peptydów przeciwbakteryjnych oferujących szerokie spektrum działania w leczeniu infekcji bakteryjnych. Mają one dodatni ładunek powierzchniowy, dzięki czemu oddziałują elektrostatycznie z negatywnie naładowaną powierzchnią bakterii, wirusów, grzybów i pierwotniaków. Zbadano trzy rodzaje ceragenin (CSA-13, CSA-44 i CSA-131), które skutecznie hamują replikację SARS-CoV-2 w komórkach płucnych. Mechanizm działania polega na stymulowaniu odpowiedzi immunologicznej gospodarza poprzez zwiększenie ekspresji i uwalniania cytokin przeciwwirusowych, takich jak interferony typu I i IL-6. Taka strategia może stanowić ważne podejście w leczeniu infekcji SARS-CoV-2, ponieważ nie prowadzi do wykształcenia przez wirusa oporności na stosowany lek. To cenne odkrycie to kolejne osiągnięcie UMB w dziedzinie wirusologii. 

  Badania zostały zrealizowane dzięki dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania nad SARS-CoV-2 (KP), Narodowe Centrum Nauki, Polska UMO-2017/27/B/NZ6/02488 (KP), UMO -2018/31/B/NZ6/02476 (do RB) i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, SUB/1/DN/21/003/1122 (do RB), grant EU-Horizon2020 ITN OrganoVir 812673., Corona Accelerated R&D in Projekt Europe (CARE) finansowany przez Wspólne Przedsięwzięcie w ramach Inicjatywy na rzecz Leków Innowacyjnych (JU) w ramach umowy o grant nr. 101005077 (KP). 

  Link do publikacji: Ceragenins exhibit antiviral activity against SARS-CoV-2 by increasing the expression and release of type I interferons upon activation of the host's immune response

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •