Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Nie tylko borelioza: choroby odkleszczowe niszczą metabolizm

  30.11.2023 09:48
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Monika Groth, Elżbieta Skrzydlewska, Piotr Czupryna, Michał Biernacki, Anna Moniuszko-Malinowska) opublikowali artykuł „Lipid mediators of cerebrospinal fluid in response to TBE and bacterial co-infections” w czasopiśmie Free Radical Biology and Medicine.  

    

  Choroby przenoszone przez kleszcze są spowodowane monoinfekcją lub koinfekcją różnymi patogenami, w tym wirusami, bakteriami i pierwotniakami. Chorobom przenoszonym przez kleszcze zwykle towarzyszy stres oksydacyjny, który sprzyja zmianom w metabolizmie lipidów żywiciela. Celem przeprowadzonego badania było porównanie całkowitego statusu antyoksydacyjnego oraz poziomu mediatorów lipidowych w płynie mózgowo-rdzeniowym w odpowiedzi na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) oraz koinfekcje bakteryjne wywołujące choroby, takie jak borelioza z Lyme (LB) i ludzka anaplazmoza granulocytowa (HGA). Próbki płynu mózgowo-rdzeniowego pobrano od pacjentów z KZM oraz koinfekcją KZM z LB i/lub HGA przed i po leczeniu. W wyniku analiz płynu mózgowo-rdzeniowego stwierdzono, że u pacjentów z KZM (monoinfekcja) całkowity status antyoksydacyjny uległ obniżeniu i towarzyszył mu wzrost poziomu produktów utleniania fosfolipidów z wytworzeniem mediatorów lipidowych, endokannabinoidów oraz eikozanoidów (przeciwzapalnych oraz prozapalnych), których poziomy ogólnie zmniejszały się po zastosowaniu standardowego leczenia. Natomiast u pacjentów z koinfekcjami obserwowano istotne zmiany w stężeniach niektórych mediatorów lipidowych po zakończeniu leczenia, co może wskazywać na nasilanie się zaburzeń metabolicznych. Wyniki tego badania są wstępem do dalszych analiz na znacznie większej liczbie pacjentów. 

  Badania zostały sfinansowane w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki nr. 2017/26/E/NZ6/00277. 

  Link do artykułu: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2023.07.027 

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •