Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Czy istnieje związek pomiędzy zwyrodnieniem plamki żółtej a osteoporozą?

  18.01.2024 12:40
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Agnieszka Budnik, Marcin Palewski, Magdalena Michnowska-Kobylińska, Łukasz Lisowski, Magda Łapińska, Zofia Stachurska, Anna Szpakowicz, Jerzy Konstantynowicz, Karol Kamiński, Joanna Konopińska) opublikowali artykuł "Występowanie zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem i osteoporozy u osób starszych w Polsce: Czy istnieje związek?" w czasopiśmie PloS one. 

   

  Naukowcy postawili sobie za cel zbadanie zależności pomiędzy zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD) związanym z wiekiem a osteopenią, której towarzyszy obniżona gęstość mineralna kości (BMD). Obie choroby mogą występować jednocześnie u osób w wieku powyżej 50 lat, prowadząc do poważnego pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia jakości życia. 

  Uczestnicy badania zostali włączeni z projektu badawczego Białystok PLUS. Podzielono ich na dwie grupy: osoby z zwyrodnieniem plamki żółtej związanej z wiekiem (grupa AMD-1) oraz osoby bez tego zwyrodnienia (grupa AMD-0). Wśród 436 uczestników w wieku 50-80 lat (252 kobiety, 184 mężczyzn) AMD rozpoznano u 47 pacjentów (10,8%). Częstość występowania zwyrodnienia plamki żółtej wynosiła 9,9% u kobiet i 12,0% u mężczyzn. Obniżoną gęstość mineralną kości, określaną na podstawie wskaźników T, zaobserwowano u 36,9% kobiet i u 18,9% mężczyzn. Istotne różnice w gęstości mineralnej kości udowej między grupami AMD-0 i AMD-1 zaobserwowano tylko u mężczyzn.  

  Badanie wykazało zależność między spadkiem BMD kości udowej a występowaniem AMD u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat. Nie zaobserwowano natomiast różnic w parametrach densytometrycznych kobiet w odniesieniu do częstości występowania AMD. W przypadku pacjentów z niską gęstością kości należy rozważyć rutynową diagnostykę przesiewową w postaci testu okulistycznego siatki Amslera. Wyniki tego badania dają podstawy do prowadzenia aktywnych badań przesiewowych w kierunku AMD wśród pacjentów z osteopenią. 

  Badania zostały zrealizowane przy wsparciu środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska) w ramach projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (badania proteomiczne) oraz środków statutowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

   

  Link do artykułu: "Występowanie zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem i osteoporozy u osób starszych w Polsce: Czy istnieje związek?"

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •