Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Receptor tyreotropiny: warianty, fenotypy i zmienność chorób tarczycy

  05.02.2024 10:43
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Filip Bossowski, Beata Sawicka, Karolina Stożek, Artur Bossowski) we współpracy z prof. Jukka Kero z Department of Pediatrics and Adolescent Medicine (Turku University Hospital, Turku, Finland) opublikowali artykuł „Mechanisms of thyrotropin receptor-mediated phenotype variability deciphered by gene mutations and M453T knock-in model” w czasopiśmie JCI Insight. 

   

  Spektrum kliniczne chorób związanych z receptorem tyreotropiny (TSHR) waha się od mutacji utraty funkcji powodujących wrodzoną niedoczynność tarczycy do konstytutywnie aktywnych mutacji (CAM) prowadzących do nieautoimmunologicznej nadczynności tarczycy (NAH). Wariacje w locus TSHR są również związane ze zmienionym metabolizmem lipidów i kości oraz autoimmunologicznymi chorobami tarczycy. Jednak pozatarczycowe role TSHR i mechanizmy leżące u podstaw zmienności fenotypowej chorób, w których pośredniczy TSHR, pozostają niejasne. W przedstawionej pracy scharakteryzowaliśmy warianty TSHR i czynniki zaangażowane w zmienność fenotypową w różnych kohortach pacjentów, bazie danych FinnGen i modelu mysim. CAM TSHR znaleziono u wszystkich 16 pacjentów z NAH, z jednym CAM w nieoczekiwanym miejscu w zewnątrzkomórkowej domenie bogatej w leucynę (p.S237N) i innym w domenie transmembranowej (p.I640V) w dwóch rodzinach z różnymi fenotypami nadczynności tarczycy. Ponadto badanie przesiewowe bazy danych FinnGen ujawniło rzadkie warianty funkcjonalne, a także różne wspólne niekodujące SNP TSHR istotnie związane z fenotypami tarczycy, ale nie wykazało żadnego innego istotnego związku między wariantami TSHR a ponad 2000 punktów końcowych niezwiązanych z chorobami tarczycy. Wreszcie, nasz model knock-in TSHR M453T ujawnił, że fenotyp był zależny od właściwości sygnalizacyjnych mutacji i był łagodzony przez zwiększone spożycie jodu. Podsumowując, nasze dane pokazują, że ryzyko choroby związane z TSHR może być modyfikowane przez warianty w locus TSHR zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

   

  Link do artykułu: https://doi.org/10.1172/jci.insight.167092 

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •