Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Poziom cytokin a ciężkość przebiegu Covid-19

  29.02.2024 10:48
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Justyna Dorf, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Mateusz Maciejczyk) razem ze współautorami z innych uczelni opublikowali artykuł „Changes in chemokine and growth factor levels may be useful biomarkers for monitoring disease severity in COVID-19 patients; a pilot study” w czasopiśmie Frontiers in Immunology. 

   

  Odpowiedź immunologiczna na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest złożonym procesem, w którym uczestniczy wiele populacji komórek i czynników humoralnych, ale kluczowymi czynnikami zapalnymi są cytokiny, w tym chemokiny i czynniki wzrostu (GF). Celem niniejszego badania była ocena stężeń chemokin i czynników wzrostu w surowicy pacjentów z Covid-19 w zależności od stopnia ciężkości COVID-19 według skali MEWS. Oceniono także przydatność diagnostyczną analizowanych białek w monitorowaniu ciężkości zakażenia COVID-19 (łagodne/bezobjawowe zakażenie lub zapalenie płuc bez niewydolności oddechowej). 

   

  Przeprowadzone badanie wykazało istotnie wyższe poziomy chemokin takich jak MIG, IP-10 oraz czynników wzrostu takich jak GM-CSF i FGF u pacjentów z zapaleniem płuc w porównaniu do łagodnych przypadków COVID-19. MIG i IP-10 różnicowały z wysoką czułością i swoistością pacjentów bezobjawowych/łagodnych od tych z zapaleniem płuc. Niniejsze ustalenia wskazują, że MIG, FGF i GM-CSF można uznać za użyteczne biomarkery do różnicowania stopnia ciężkości COVID-19 oraz do monitorowania pogorszenia się stanu zdrowia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV2. Wyniki tego badania mogą stanowić przydatne narzędzie diagnostyczne do monitorowania pacjentów chorych na COVID-19, ale mogą być również pomocne w wyborze odpowiedniego leczenia i zmniejszeniu ryzyka powikłań. 

  Badania zostały wsparte grantami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (numery grantów: SUB/1/DN/22/001/2209; SUB/1/DN/22/005/2209). 

   

  Link do artykułu: https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1320362 

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •