Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Nauka w UMB - Tajemnice jaskry: spostrzeżenia i perspektywy leczenia

  25.03.2024 12:48
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Michał Andrzej Okruszko, Maciej Szabłowski, Mateusz Zarzecki, Magdalena Michnowska-Kobylińska, Łukasz Lisowski, Magda Łapińska, Zofia Stachurska, Anna Szpakowicz, Karol Adam Kamiński, Joanna Konopińska) opublikowali artykuł „Inflammation and Neurodegeneration in Glaucoma: Isolated Eye Disease or a Part of a Systemic Disorder? - Serum Proteomic Analysis” w czasopiśmie Journal of Inflammation Research. 

  Jaskra to grupa chorób charakteryzująca się wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego i postępującym zanikiem nerwu wzrokowego, który jest drogą nerwową łączącą siatkówkę z mózgiem. Stan ten określany jest jako neuropatia jaskrowa i dotyka znaczną część populacji między 40 a 80 rokiem życia. Wraz z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego, pojawiają się ubytki w polu widzenia, co prowadzi do stopniowej utraty widzenia. Światowa Organizacja Zdrowia umieściła jaskrę na liście chorób cywilizacyjnych, czyli takich, które powstały wraz z rozwojem cywilizacji i zmian trybu życia społeczeństwa. Jest też jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty. Dlatego niezwykle istotne jest znalezienie biomarkerów jaskry, które umożliwiłyby wczesną diagnozę i poszerzyły wiedzę na temat patogenezy choroby. 

  Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja czynników mogących pełnić rolę biomarkerów w surowicy osób chorych na jaskrę oraz ich związek z innymi chorobami ogólnymi. Chociaż większość dotychczasowych badań koncentruje się na wybranych biomarkerach związanych z jaskrą, to badanie jest pierwszym, które przeanalizowało tak szerokie spektrum biomarkerów zapalnych i neurodegeneracyjnych w surowicy. Przebadano poziom ekspresji 92 czynników zapalnych i neurotroficznych u 26 pacjentów z jaskrą. Stwierdzono istotnie niższą ekspresję IL-2Rβ, TWEAK, CX3CL1, CD6, CD5, LAP TGF-beta1, LIF-R, TRAIL, NT-3 i CCL23 oraz istotnie wyższą ekspresję IL-22Rα 1. Różnice te pozwalają zrozumieć rolę zapalenia i neurodegeneracji w patogenezie jaskry. Autorzy podkreślają potrzebę dalszych badań nad mechanizmami patofizjologicznymi jaskry oraz konieczność rozwoju terapii mających na celu zmniejszenie zapalenia i neurodegeneracji. 

  Link do artykułu: Inflammation and Neurodegeneration in Glaucoma: Isolated Eye Disease or a Part of a Systemic Disorder? - Serum Proteomic Analysis

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •