Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka w UMB.
 • Tu rodzą się odkrycia...

  Rola utlenionych fosfocholin w rozwoju raka płuca

  16.04.2024 13:55
  Autor: Centrum Badań Klinicznych

  Badacze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Joanna Godzień, Julia Siemińska, Kacper Jabłonowski, Karolina Pietrowska, Joanna Kiśluk, Małgorzata Mojsak, Zofia Dzięcioł-Anikiej, Joanna Reszeć, Mirosław Kozłowski, Marcin Moniuszko, Adam Krętowski, Jacek Nikliński, Michał Ciborowski) wraz z partnerami z CEMBIO z Uniwersytetu San Pablo CEU w Madrycie opublikowali w czasopiśmie Frontiers in Molecular Biosciences pracę pt. „Exploration of oxidized phosphocholine profile in non-small-cell lung cancer”. 

    

  Równowaga redoks, kluczowa dla zdrowia komórek, może zostać zakłócona, co prowadzi do stresu oksydacyjnego. Wśród różnych produktów utleniania ważną rolę odgrywają lipidy, szczególnie utlenione fosfatydylocholiny (oxPC), niegdyś uważane za szkodliwe, obecnie uznawane są za niezbędne cząsteczki sygnalizacyjne. Stan zapalny i stres oksydacyjny są ściśle związane z rakiem płuc, w szczególności z najczęstszym rodzajem, jakim jest niedrobnokomórkowy rak płuc (NSCLC), co podkreśla znaczenie wczesnej diagnozy, określenia stopnia zaawansowania i podtypu dla skutecznego leczenia i poprawy jakości życia pacjentów. 

    

  Celem tego badania metabolomicznego było określenie poziomów oxPC u pacjentów z NSCLC oraz zbadania ich potencjalnej roli w rozwoju raka płuc. Aby to osiągnąć, przeprowadziliśmy dogłębną, wielopoziomową analizę metabolomiczną prawie 350 próbek osocza i tkanki płuc od 200 pacjentów z NSCLC, w tym z gruczolakorakiem (ADC) i rakiem płaskonabłonkowym (SCC), dwoma najczęstszymi podtypami NSCLC. Badanie wykazało, że w próbkach osocza dominowały długołańcuchowe oxPC natomiast w próbkach tkanek od pacjentów z NSCLC przeważały krótkołańcuchowe oxPC. Stężenia oxPC były istotnie podwyższone w osoczu oraz w tkance nowotworowej w porównaniu z grupą kontrolną. Najwyższe stężenie oxPC zaobserowano w centralnym obszarze guza. Ponadto stwierdzono wyższy poziom oxPC u pacjentów z ADC niż u pacjentów z SCC. 

    

  Podsumowując, uwzględniając szkodliwe skutki związane z akumulacją krótkołańcuchowych oxPCs oraz fakt, że podwyższony poziom tych epi-lipidów jest cechą charakterystyczną wielu typów nowotworów, sugeruje to, że cząsteczki te mogą mieć większą użyteczność terapeutyczną niż wartość diagnostyczną. 

   

  Badania zostały zrealizowane przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki (2014/13/B/NZ5/01256; 61/KNOW-16 and 66/KNOW/16), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: “Prevention practices and treatment of civilization diseases’, STRATEGMED” ( STRATEGMED2/266484/2/NCBR/2015), Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (SUB/1/DN/21/005/4406), Hiszpańskiego Ministerstwa Nauki i Innowacji PID 2021-122490NB-I00 oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Excellence Initiative–Research University” 

   

  Link do artykułu: Exploration of oxidized phosphocholine profile in non-small-cell lung cancer

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •