Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Historia Pałacu Branickich.